Technici Greenpeace provedli měření v černobylské zóně po odchodu Rusů

Experti mezinárodní ekologické organizace Greenpeace získali souhlas ukrajinských orgánů k provedení měření radiace v uzavřené zóně kolem bývalé černobylské jaderné elektrárny. V prvních dnech invaze ruské armády na Ukrajinu byla uzavřená zóna (okolí havarovaného čtvrtého bloku s poloměrem cca 30 km) obsazena, což znamenalo průjezd stovek kusů vojenské techniky i kopání zákopů v kontaminované půdě. Cílem měření bylo prověřit úroveň zamoření po stažení ruských vojsk na konci března.

K hlavním výsledkům měření a pozorování patří:

  • Ruská armáda vážně poškodila zařízení sloužící k monitoringu  radiace a dalším vědeckým účelům.
  • Nášlapné miny položené ruskými vojáky ohrožují práci vědců, která je významná třeba pro hasiče při požárech, které v zóně vznikají.
  • Radiace v místech, kde působili ruští vojáci je zhruba třikrát vyšší než odhad Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
  • Kontaminace vzorků půdy izotopem cesia Cs-137 se pohybuje v širokém rozmezí od 45 000 Bq/kg až po méně než 500 Bq/kg.
  • Nejvyšší radiace byla naměřena několik stovek metrů od opuštěného tábora ruských vojáků.

Výsledky měření doprovázené řadou grafických výstupů a fotografií jsou dostupné na internetové adrese:
https://storymaps.arcgis.com/stories/1afeaa6ad822495fb94787f158fe815d

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // Foto: Jeremy Sutton-Hibbert, Greenpeace