Bezpečnost atomu

Únik radioaktivní vody ve Fukušimě pokračuje

Snaha společnosti TEPCO vyčerpat v havarované jaderné elektrárně Fukušima Daiiči radioaktivní vodu z bazénu, u kterého bylo na začátku dubna zjištěno poškození spojené s vytékáním kontaminované vody do půdy, narazila na technické problémy. Přečerpávání do povrchové nádrže muselo být přerušeno poté, co bylo zjištěno, že v důsledku vadného potrubí uniká nezanedbatelné množství zamořené vody do areálu elektrárny.

Znárodněná společnost TEPCO, která byla provozovatelem fukušimské elektrárny, obtížně hledá možnosti pro bezpečné uložení velkého množství radioaktivní vody použité k přímému chlazení reaktorů poškozených při havárii v roce 2011. Dosavadní řešení postavené na skladování radioaktivní vody v bazénech pod úrovní povrchu není dlouhodobě funkční.

Z jednoho z bazénů vyteklo kvůli poškození dna zhruba sto tisíc litrů kontaminované vody a unik se nepodařilo zastavit. Vzhledem k tomu, že v bazénu bylo původně uloženo 10 400 tun vody, přistoupila obsluha elektrárny k jejímu přečerpání do povrchových cisteren. Vadné potrubí ovšem zatím neumožnilo přečerpání dokončit.

Podle japonského deníku Asahi Shimbun není situace v elektrárně uspokojivá. TEPCO stále využívá řadu provizorních zařízení, která byla narychlo instalována těsně po havárii. Například přístroje pro monitoring radiace často nefungují. V březnu pak došlo k výpadku elektřiny pro čerpadla zajišťující chlazení havarovaných reaktorů. Příčinou byl zkrat způsobený krysou, která vběhla do nezajištěného rozvaděče.

Dvěma hlavními úkoly, které TEPCO musí plnit, je zajištění chlazení roztavených reaktorů a bezpečné skladování kontaminované vody. Poslední události ukazují, že splnění těchto úkolů bude ještě vyžadovat velké úsilí.

 

Více informací:
http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201304080104
http://www.nytimes.com/2013/04/15/world/asia/new-leak-found-at-fukushima-nuclear-plant.html?_r=2&

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Wikimedia Commons


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo