Ryba ulovená u Fukušimy mnohonásobně překročila limit pro radioaktivní cesium

Okouník načernalý (Sebastes melanops) ulovený v květnu 2023 v blízkosti havarované jaderné elektrárny Fukušima Daiiči byl silně kontaminován radioaktivním cesiem. Podle měření provedeného provozovatelem elektrárny, společností TEPCO, kilogram ryby obsahoval 18 000 Bq radioaktivního izotopu cesia, což znamená 180krát více, než činí oficiální japonský limit.

Od havárie v roce 2011 TEPCO usiluje o to, aby ryby z blízkosti výpustí, kterými do moře vtéká například kontaminovaná dešťová voda, byly izolovány a nedostaly se na volné moře. Za tím účelem byl instalován systém rybářských sítí. V roce 2022 byla ovšem ulovena ryba silně kontaminovaná radioaktivním cesiem více než padesát kilometrů od Fukušimy, což vedlo TEPCO k obnovení monitoringu a posílení systému sítí. Jedním z výsledků monitoringu je i květnové ulovení silně kontaminovaného okouníka. Lov okouníků načernalých je od roku 2022 ve fukušimské oblasti pozastaven, přestože se úřady domnívají, že radioaktivní kusy pronikly na volné moře z izolované oblasti v blízkosti elektrárny.

Japonsko v současné době se svolením Mezinárodní agentury pro atomovou energii plánuje postupně vypouštět do moře vodu (celkem 1,3 milionu tun) použitou k chlazení havarovaných reaktorů. Sousední státy s tímto krokem nesouhlasí kvůli navýšení koncentrace radioaktivního tritia, kterému nezabrání ani úprava a naředění vody.  

Více informací:
https://www.theguardian.com/environment/2023/jul/24/fukushima-fish-with-180-times-legal-limit-of-radioactive-cesium-fuels-water-release-fears

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: Wikimedia Commons