Jaderná elektrárna Belene ohrožuje energetickou transformaci

Radostina Primova, ředitelka programu Klima a udržitelný rozvoj bruselské kanceláře Nadace Heinricha Bölla, publikovala článek o rizicích spojených s plánem na výstavbu bulharské jaderné elektrárny Belene. Přinášíme jej ve zkráceném překladu.

Členské státy a instituce Evropské unie budou v příštích měsících vyjednávat o legislativních i finančních nástrojích, které mají zajistit naplnění cílů v oblasti ochrany klimatu. V současné době je patrné, že vyjednávání bude komplikovat sázka některých zemí střední a východní Evropy na jadernou renesanci. Není zřejmé, zda se Energetická unie dokáže s tímto problémem vypořádat.

Bulharská vláda, která je jedním z nejvýznamnějších příjemců peněz z evropských fondů, navrhuje ve svém Národním energetickém a klimatickém plánu jako hlavní nástroj k omezování emisí skleníkových plynů výstavbu nové jaderné elektrárny o výkonu 2000 MW  v lokalitě Belene. Vzhledem k plánu spuštění v roce 2035 a současnému provozu s jadernou elektrárnou Kozloduj nenahrazují zamýšlené reaktory jen uhelné elektrárny, ale vytlačují také obnovitelné zdroje.

Ekonomické propočty ukazují, že výstavba jaderné elektrárny Belene není životaschopným projektem. Bulharská Akademie věd odhaduje, že jaderná elektrárna Belene bude během prvních třiceti let provozu vytvářet ztrátu, která dosáhne celkové výše 3,5 miliardy eur (nepočítá přitom se skluzy a zdraženími běžnými u aktuálních evropských jaderných projektů). Navíc bude ve stejné době třeba financovat výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, přičemž věrohodný odhad nákladů zatím není k dispozici. Projekt jaderné elektrárny Belene tak může mít vážné ekonomické důsledky pro bulharský energetický sektor i celou ekonomiku. Zároveň prohloubí technologickou závislost na Rusku.

Ani zjevná ekonomická rizika ovšem patrně nepřesvědčí současnou bulharskou vládu, aby od projektu ustoupila. Vládní představitelé dokonce deklarovali záměr využít k realizaci projektu fondy Evropské unie. Je zřejmé, že kolem Belene a dalších jaderných projektů ve střední a východní Evropě bude docházet k závažným neshodám s Evropskou komisí. Představují tak přímé ohrožení klimatických cílů Evropské unie.

Kompletní originál článku je dostupný na: https://energytransition.org/2020/03/npp-belene-bulgarias-ticking-time-bomb-in-the-energy-transition/

Poznámka: Projekt výstavby jaderné elektrárny Belene byl rozpracován již v průběhu první dekády 21. století. V roce 2012 byl však zastaven, neboť se nepodařilo zajistit jeho financování. Ze stejného důvodu byl v roce 2015 opuštěn záměr výstavby nového bloku v jaderné elektrárně Kozloduj.

****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // mapa: OpenStreetMap