Korejská KHNP v tendru na nový blok v Dukovanech

Společnost KHNP (dceřiná firma elektrárenského koncernu KEPCO) se účastní tendru na dodávku nového bloku pro jadernou elektrárnu Dukovany, přestože nemá k dispozici plnohodnotný referenční projekt (na rozdíl od Westinghouse a stejně jako EDF). Reaktory APR 1400, které firma v současné době provozuje a staví v Jižní Koreji a Spojených arabských emirátech, mají vyšší výkon, než je v podmínkách tendru požadováno. V tendru proto pravděpodobně nabídne modifikovanou verzi APR 1000, která dosud nebyla postavena ani posouzena jaderným dozorem.

Česká strana bude nejspíše, jak už avizovala, pro potřeby tendru akceptovat jako referenční projekt výše zmíněný reaktor APR 1400. Vedle Jižní Koreje a Spojených arabských emirátů byla konstrukce APR 1400 prověřena také jaderným dozorem Spojených států. V roce 2019 vydal americký NRC (Nuclear Regulatory Commission) konstrukční osvědčení, třebaže KHNP neusiluje v USA o žádnou zakázku.

V jihokorejských elektrárnách Šin Kori a Šin Hanul jsou provozovány tři reaktory APR 1400, další tři bloky ve stejných lokalitách KHNP staví. V roce 2010 získala KHNP zakázku na dodávku čtyř reaktorů KHNP pro jadernou elektrárnu Barakah ve Spojených arabských emirátech, kde v současnosti provozuje tři bloky a jeden staví. Cena jednoho bloku ve Spojených arabských emirátech je uváděna na úrovni 5 miliard dolarů bez finančních nákladů a 7,5 miliard dolarů při jejich započítání. Pro výstavbu v Evropě by ovšem musela být konstrukce bloku upravena, neboť v SAE nezahrnuje bezpečnostní prvky, jež jsou v Evropě vyžadovány (například dvojitý kontejnment nebo jímka pro záchyt taveniny pro případ havárie s tavením aktivní zóny reaktoru). Cenový odhad po zakomponování těchto prvků zatím není veřejně dostupný.

V současné době nelze z veřejně dostupných zdrojů zjistit, jak daleko KHNP pokročila při projektové přípravě reaktoru APR 1000 plánovaného pro pátý blok v JE Dukovany. Nelze proto odhadnout, jak dlouho by trvalo dotažení konstrukčního návrhu do podoby dostatečné ke zpracování realistické cenové nabídky a k provedení komplexního přezkoumání ze strany jaderného dozoru. Vzhledem k tomu, že KHNP zatím nemá žádné další zakázky pro APR 1000, bude patrně muset promítnout projektové náklady do nabídkové ceny v českém tendru.    

Problematickou okolností z nedávné historie KHNP je případ rozsáhlého falšování dokumentace v Jižní Koreji, který byl odhalen v roce 2012. Vyšetřování ukázalo, že 7682 součástí bylo dodáno do pěti jaderných elektráren v období 2003 až 2012 bez předepsané certifikační dokumentace. Na falšování dokumentace se podíleli dodavatelé materiálu, výrobci zařízení i zkušební ústavy. Dalších 3408 záznamů o zkouškách nebylo možné prověřit.

Patrně nejzávažnější je případ korejské firmy JS Cable dodávající kabelové systémy. Ta se přihlásila do dodavatelského tendru, přestože nedokázala vyhovět jeho požadavkům. Své výrobky nechala otestovat v Kanadě, ale ze šesti zaslaných vzorků prošel zkouškou jen jeden. JS Cable se domluvila s KEPCO na zfalšování zkušebních protokolů. Domluvu obou subjektů umožnily blízké osobní vztahy jejich představitelů.

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz