O umístění jaderného bloku v Dukovanech rozhodne Třebíč

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 11. ledna 2022 zamítlo námitky Dětí Země, že ředitel krajského úřadu v Jihlavě a jeho zaměstnanci představují systémové riziko podjatosti, pokud by rozhodovali o umístění nového jaderného bloku v Dukovanech. Následně ředitel krajského úřadu dne 9. února 2022 obdobně rozhodl, že starosta Třebíče a ani nikdo ze zaměstnanců městského úřadu nejsou podjatí. Děti Země proti oběma rozhodnutím podaly odvolání, o nichž rozhodne ministr Ivan Bartoš a jeho ministerstvo.

„V obou odvoláních jsme opět upozornili, že v kraji existuje prokazatelná snaha snadno a rychle vybudovat nový jaderný blok, a to jak ze strany krajských a místních politiků, tak i od lokálních lobbyistických skupin. Dokládají to jejich úzké vztahy s celostátními politiky, jejich mediální výroky a účast na různých pro-jaderných akcích. V zájmu korektnosti rozhodování i ochrany úředníků jsme proto požádali, aby se územní řízení přesunulo do jiného kraje, což bylo zatím zamítnuto,“ vysvětluje předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Řízení o umístění jaderného bloku i o umístění okolních silnic byly zahájené 1. června 2021 u stavebního úřadu v Třebíči, který vydává územní rozhodnutí i podkladová závazná stanoviska. Krajský úřad v Jihlavě zase rozhoduje o podaných odvoláních a dále provádí přezkumy těchto závazných stanovisek.

„Jelikož obě naše odvolání nemají odkladný účinek, tak stavební úřad v Třebíči může nyní kdykoliv vydat územní rozhodnutí pro nový jaderný blok i pro okolní silnice. V obou řízeních se navíc rozhoduje o vykácení stromů a keřů,“ upřesňuje dále Patrik, podle kterého město Třebíč stavbu aktivně prosazuje již od roku 2013.

Děti Země také za důležitý důkaz nadkritické míry systémového rizika podjatosti krajského i městského úřadu považují i činnost komise pro výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, kterou v roce 2017 vytvořila Rada kraje. Na ní se totiž diskutují a řeší nejen politické, právní, finanční a technické otázky stávající jaderné elektrárny v Dukovanech, ale i problémy s přípravou nového jaderného bloku. Důkazem jsou i zápisy z jednání.

„Územní řízení pečlivě sleduje také Ministerstvo průmyslu a obchodu, pro které advokát Jan Mareček loni na podzim k našim námitkám proti systémovému riziku podjatosti sepsal za 32,4 tisíc korun právní analýzu. Je tedy zřejmé, že se ministerstvu tyto peníze vyplatilo utratit, neboť naše námitky byly zatím zamítnuté,“ uzavírá Patrik, podle kterého tato analýza obsahuje i varianty, jak se územní řízení může dále vyvíjet.

*****

(c) Tisková zpráva Dětí Země // obrázek: Děti Země