Radioaktivní odpady

Dostanou obce právo veta?

Po dvou letech fungování Pracovní skupiny pro dialog o úložišti byl konečně dokončen a skupinou přijat návrh zákona „o zapojení  obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů“. Jeho klíčovou součástí je právo veta, které budou mít obce v okamžiku, kdy stát na jejich katastrech požádá o vyhlášení chráněného území pro úložiště podle horního zákona. Tedy při výběru dvou finálních lokalit v roce 2018. Bez souhlasu všech obcí dané lokality by tak práce na přípravě úložiště nesměly pokračovat.

Nebude to veto absolutní, ale snažili jsme se během diskusí o podobě zákona, aby jeho možné překonání nebylo lehké. Tomu by tak bylo, kdyby o něm rozhodovali jen ministr průmyslu nebo vláda. V našem návrhu rozhodne fakticky Senát, kde je nejsilnější vazba politiků na své regiony a hlasovat bude teprve po veřejném slyšení. A poté ještě musí dát své souhlasné stanovisko vláda, která musí respektovat nesouhlas Senátu.

Pracovní skupina se přiklonila k verzi, aby obce měly možnost veta a tedy ochrany svých zájmů dvakrát. Nejen tedy při výběru dvou lokalit, ale podruhé i při žádosti o povolení hornické činnosti o řadu let později. Návrh zákona také zakotvuje dnes chybějící účastenství obcí v řízeních podle horního zákona.

Zdaleka však není vyhráno. Při závěrečném hlasování na jednání Pracovní skupiny chyběli nejen zástupci Parlamentu, ale i ministerstev – průmyslu a životního prostředí. Právě na nich přitom záleží, zda bude návrh převzat do legislativního procesu a projednán ve vládě, finalizován a posléze projde Parlamentem.  Bude to tedy práce ještě na měsíce, ba roky, než se podaří lépe nastavit zákonná pravidla pro hledání úložiště.

*****

(C) Edvard Sequens, Temelín.cz / Fotografie: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo