Přes peníze k úložišti?

Některé obce budou moci od příštího roku získat až čtyři miliony korun ročně jako kompenzaci za to, že se na jejich území bude zkoumat vhodnost vybudování úložiště radioaktivních odpadů. Vyplývá to z nařízení o stanovení plateb od původců jaderných odpadů a výše příspěvků obcím, které schválila vláda. Nařízení navazuje na změněný atomový zákon.

Průzkumné práce se mají uskutečnit ve čtyřech ze sedmi zvažovaných lokalit, jimiž podle Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jsou Březový potok a Čertovka v Plzeňském kraji, Čihadlo a Magdaléna v Jihočeském kraji a Horka, Hrádek a Kraví Hora na Vysočině. Příspěvek se týká zhruba 24 vytypovaných obcí. V každé lokalitě mají průzkumné práce trvat maximálně dva roky, měly by skončit v letech 2015 až 2016. Peníze budou poskytovány od okamžiku schválení příslušného průzkumného území. Zahájení průzkumu ale bude záležet na souhlasu příslušných obcí. Příspěvek se bude pohybovat v rozsahu zhruba osm až 13 milionů korun ročně pro danou lokalitu.

Většina obcí ale s úložištěm nesouhlasí a chce v první řadě uzákonit možnost takovou stavbu, která změní jejich životy "na věčnost", odmítnout. Od roku 2004 proběhlo v lokalitách již 27 místních referend, jejich výsledkem je jednoznačné odmítnutí úložiště místními občany. Edvard Sequens z Cally dodal: "Ministerstvo průmyslu již roky zatvrzele odmítá upravit zákony, které by zrovnoprávnily postavení dotčených obcí vůči státu. Domnívá se, že si k úložišti pomůže jen nabídkou milionů do obecních rozpočtů. Zahraniční zkušenosti ukazují, že to nestačí."

Více o problematice jaderných odpadů na stránce Atomová fakta - radioaktivní odpad.

(c) Redakce Temelín.cz s využitím zprávy ČTK / Foto: Calla