Hledání německého úložiště potrvá déle, než se plánovalo

Do roku 2031 nebude v Německu určena lokalita pro konečné úložiště vysoce radioaktivního jaderného odpadu. Vyplývá to z dokumentu Spolkové společnosti pro trvalé ukládání odpadů (BGE), která je pověřená hledáním vhodné lokality.

Jak uvedlo německé ministerstvo životního prostředí, postup „nemůže být dokončen do roku 2031 s ohledem na vysoké požadavky na výběr lokality s nejlepším možným zabezpečením“. „Zásadě nejvyšší možné bezpečnosti úložišťového místa se musí podřídit i časový harmonogram,“ odůvodnil oznámené zpoždění harmonogramu mluvčí spolkového ministerstva životního prostředí.

Do roku 2031 přitom Německo chtělo definitivně zvolit místo pro uložení svého vysoce radioaktivního odpadu. V roce 2050 by mělo být německé úložiště uvedeno do provozu. 

„Cílem celého procesu hledání je najít lokalitu pro úložiště, které nabízí nejlepší bezpečnost po dobu jednoho milionu let," potvrdil mluvčí další požadavek zákona. „To je však dost vysoký požadavek a náročný úkol." Mluvčí poukázal také na to, že rok 2031 byl přejat jako cílový termín z výsledků práce Komise pro jaderné úložiště. Již v té době však bylo jasné, že skutečné časové požadavky celého výběrového procesu je obtížné odhadnout. Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že na základě výše zmíněného dokumentu bude jednat s BGE a Spolkovým úřadem pro bezpečnost nakládání s jaderným odpadem, který zodpovídá za dohled nad výběrem lokality.  To následně povede k vyvození závěrů.

*****

Z Tageschau přeložila Gabriela Reitinger // Foto: archiv Cally