Radioaktivní odpady

Kde přibudou další lokality pro hlubinné úložiště?

Vláda odsouhlasila Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), podle něhož mohou k dnešním sedmi lokalitám, na nichž stát hledá hlubinné úložiště, přibýt další. Mělo by jít o obce poblíž jaderných zařízení, jako jsou elektrárny Dukovany či Temelín. SÚRAO tu předpokládá vyšší porozumění starostů a obyvatel dotčených obcí. To se jí od roku 2003 nedaří získat na většině dosavadních míst. V první polovině roku 2013 bude také rozhodnuto, zda severní část vojenského výcvikového prostoru Boletice v Jihočeském kraji rozšíří vybrané lokality.

Calla je přesvědčena, že musí být garantovány dvě základní podmínky pro výběr místa konečného úložiště, aniž je jedna z nich potlačena: dlouhodobá bezpečnost úložiště a souhlas dotčených obyvatel. Proces vyhledávání by měl být zastaven, dokud nebude zákonem garantované posílení práv obcí.

Možné legislativní řešení – návrh zákona  o  zapojení  obcí  do  procesu  výběru na svém jednání 11. 12. odsouhlasila Pracovní  skupina  pro  dialog o úložišti1). Návrh dává obcím právo veta ve  dvou  fázích  -  při výběru dvou kandidátních lokalit a před zahájením stavby. Případný nesouhlas obcí by dle tohoto návrhu mohl být překonán jen rozhodnutím Senátu ČR.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Dnešní zákony nedávají obyvatelům obcí, za jejichž domy by mělo vzniknout úložiště, příliš možností hájit si své zájmy. Návrh zákona je prvním krokem, ale v této chvíli nevíme, co s ní udělá ministr Kuba a později i Parlament. Než budou jednoznačně nastavena pravidla „hry“, mělo by hledání úložiště dostat stopku."

SÚRAO chce do konce roku 2018 vybrat dvě definitivní lokality pro umístění úložiště. Jedna z těchto lokalit má být do roku 2025 určena pro výstavbu konečné úložiště, druhá z těchto lokalit pak bude sloužit jako náhradní. Začátek stavebních prací je plánován na rok 2030. Ve vybraných obcích se uskutečnilo 27 místních referend, která úložiště i práce na jeho výběru jednoznačně odmítla, nesouhlasí ani samospráva Jihočeského kraje.

Další informace o Pracovní skupině pro dialog o úložišti: http://www.surao.cz/cze/Pracovni-skupina

*****

(C) Edvard Sequens, Temelín.cz / Fotografie: archiv Calla


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo