Německo: Kam s radioaktivním odpadem z hroutícího se úložiště?

Značné zpoždění při hledání úložiště pro vysoce radioaktivní odpad by mohlo ovlivnit i časový harmonogram vyklízení úložiště jaderného odpadu v Asse. V oblasti Asse rostou obavy, že vyzvednutí sudů s nízko a středně radioaktivním jaderným odpadem z netěsného dolu u Wolfenbüttelu bude rovněž odloženo - a že se tak z dočasného úložiště, které bylo vybudováno pro odpad z Asse, stane trvalé úložiště.

Spolková společnost pro konečné ukládání (BGE) nedávno oznámila, že zákonem stanovený cíl -  vybrat místo pro konečné úložiště vysoce radioaktivního jaderného odpadu do roku 2031- nebude splněn. Hledání by se v lepším případě protáhlo do roku 2046 a v horším do roku 2068. Vyhodnocení geologických údajů a vypracování potřebných průzkumných metod vyžaduje více času, než se původně předpokládalo. Vzhledem k tomu, že výstavba úložiště bude trvat desítky let, se může s jeho zaplňováním začít až v 80. letech tohoto století. A to ani nepočítáme další zpoždění způsobená protesty obyvatel a soudními řízeními.

Společnost BGE zároveň počítá s termínem vyzvednutí sudů s jaderným odpadem z Asse. "Podle současných plánů by se mělo s vyzvednutím zde uloženého odpadu začít v roce 2033," potvrdila na dotaz mluvčí BGE Monika Hotopp. Po vyzvednutí odpadu z Asse na povrch budou částečně poškozené a zrezivělé sudy nejprve přebaleny a uloženy v dočasném skladu, který se v současné době plánuje. Není však vůbec jasné, zda bude možné odpad z Asse později uložit do právě hledaného konečného úložiště pro vysoce radioaktivní odpad, nebo zda se pro něj bude muset najít jiné úložiště.

Zákon o výběru lokality stanoví, že trvalé uložení nízko a středně radioaktivního jaderného odpadu v hlubinném úložišti pro vysoce radioaktivní odpad je přípustné, "pokud je zajištěna stejná nejlepší možná bezpečnost lokality jako v případě samostatného trvalého uložení pouze vysoce radioaktivního odpadu". Mluvčí společnosti BGE Hotopp říká: "Při hledání vždy bereme v úvahu nízko a středně radioaktivní odpad z Asse. To znamená, že vždy zkoumáme, zda by bylo možné v dané lokalitě z geologického hlediska trvale uložit i jaderný odpad z Asse." Odpad z Asse by se však neskladoval ve stejné štole jako vysoce radioaktivní odpad, ale v odděleném podzemním prostoru.

"Čím později se najde místo pro trvalé úložiště vysoce radioaktivního odpadu, tím později se ukáže, zda je toto konečné úložiště vhodné i pro jaderný odpad z Asse II," shrnuje stav věcí Eleonore Bischoff ze spolku za výstup z jádra ve Wolfenbüttelu (WAAG). I v takovém případě lze předpokládat, že v budoucím společném úložišti bude nejprve uložen vysoce radioaktivní jaderný odpad a teprve poté nízko a středně radioaktivní odpad. Pokud by se však ukázalo, že konečné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad není pro odpad z Asse vhodné, muselo by se hledání konečného úložiště pro tento odpad obnovit. Doba provozu dočasného úložiště v lokalitě Asse by pak již nemohla být vůbec omezena, stalo by se tak "trvalým úložištěm a radioaktivní zátěží nejen pro současné, ale i pro několik budoucích generací", dodává Bischoff.

Podle Jakoba Blankenburga, poslance za SPD, není jasné, kde bude jaderný odpad z Asse uložen, dokud nebude v provozu konečné úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Kvůli této "skladovací mezeře" se podle něj lze obávat, že by jaderné sudy mohly v dole Asse zůstat mnohem déle. Ale čas je neúprosný: Důl je nestabilní a hrozí, že se zaplní vodou. Sousední šachty Asse I a Asse III byly již dříve zasypány a opuštěny. Přesto bylo v letech 1967-1978 do dolu Asse II navezeno přibližně 126 000 kontejnerů radioaktivního a chemického odpadu. Blankenburg nyní požaduje od spolkového ministerstva životního prostředí spolehlivý harmonogram postupu při hledání konečného úložiště a plánovaného uložení středně i vysoce radioaktivního jaderného odpadu.
/kráceno/

Originál článku:
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1170348.atomkraft-zwischenlager-auf-dauer.html

****

(c) Gabriela Reitinger, OIŽP / foto: archiv Calla