Slovensko: likvidace havarovaného reaktoru odsouvá řešení jaderného odpadu

Otázka, jak naložit s vyhořelým palivem z jaderných elektráren, není na Slovensku zdaleka tak aktuální jako v České republice. Kapacity i peníze vyčleněné na řešení problému jaderného odpadu musely být dosud věnovány hlavně na likvidaci havarované elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích.

Pro připomenutí uvádíme základní fakta o elektrárně A1. Reaktor na přírodní uran moderovaný těžkou vodou a chlazený oxidem uhličitým byl spuštěn v roce 1972. Při havárii v roce 1976, kdy byl zavezený palivový článek vystřelen do reaktorového sálu, došlo k částečnému roztavení pláště paliva a kontaminaci primárního okruhu. V roce 1977 následovala druhá havárie, když byl v důsledku poruchy chlazení zničen palivový kanál. Provoz elektrárny byl následně ukončen.

Přestože se podařilo vyhořelé palivo z havarované elektrárny vyjmout a vyvézt do Ruska, v objektu zůstalo značné množství vysokoaktivních kapalných odpadů, jejichž likvidace je dodnes hlavním problémem. První fázi vyřazování elektrárny, během které měly být zpracovány a uloženy kapalné odpady nebo dekontaminováno zamořené zařízení, se dosud nepodařilo ukončit.

Likvidace havarované elektrárny je vážnou zátěží pro jaderný účet, ze kterého má být nakládání s radioaktivními odpady financováno. V letošním roce si likvidace elektrárny A1 vyžádá 7,5 milionu eur, což znamená největší položku ve výdajích jaderného účtu. Nákladnou likvidaci je třeba provést bez ohledu na to, že elektrárna během svého provozu nevytvořila žádnou finanční rezervu pro vyřazování. Provozovatelé jaderných elektráren začali odvádět příspěvky na jaderný účet až v devadesátých letech. Správce účtu, kterým je Národný jadrový fond, ovšem otevřeně přiznává, že historický deficit účtu se nedaří vyrovnat i přes zavedenou a zvyšující se přirážku k ceně elektřiny, kterou platí každý spotřebitel.

Jedním z kroků, který má přinést odložení části nákladů spojených s likvidací elektrárny A1, je začlenění některých objektů (včetně budovy reaktoru) do komplexu Technológie spracovania a úpravy radiaktívnych odpadov (TSÚ RAO), který s havarovanou elektrárnou sousedí. Část likvidace by se tímto krokem odložila až do doby po skončení životnosti TSÚ RAO.

Prioritní financování likvidace havarované elektrárny A1 je jednou z příčin, proč byl na Slovensku hned v počátku zastaven program hledání hlubinného úložiště a o jeho obnovení se zatím neuvažuje.

Podrobnosti ve zprávě Národného jadrového fondu na:
http://www.njf.sk/dokumenty/strategia/strategia_zaverecnej_casti_mieroveho_vyuzivania_jadrovej_energie_v%20_sr_rs_njf.pdf

*****

(C) Karel Polanecký, Temelín.cz / Foto: Archiv Calla