Švédsko: cena úložiště roste

Švédský úřad radiační ochrany doporučil, aby provozovatelé jaderných elektráren ztrojnásobili částku, kterou ukládají na speciální účet zřízený za účelem likvidace jaderných odpadů.

 

Švédská vláda nechala zadala Úřad radiační ochrany vypracovat analýzu výše poplatku, který by měli výrobci energie z atomu odvádět na národní jaderný účet během příštích tří let. Na posouzení se podíleli všechny zúčastněné subjekty včetně společnosti SKB, což je firma vlastněná provozovateli jaderných elektráren, která má na starosti technické řešení úložiště. Po vyhodnocení sešlých dat pak Úřad radiační ochrany doporučil vládě, aby zvedla poplatek na 30 švédských korun (přibližně 80 Kč) za jednu MWh vyrobenou v atomové elektrárně. Současná úroveň činí 10 švédských korun na MWh.  Hlavním důvodem pro navýšení poplatku je nový odhad nákladů na výstavbu úložiště pro vysoceradioaktivní odpad. Nový odhad společnosti SKB se vyšplhal až na 18 miliard švédských korun (přibližně 49 miliard Kč). Úřad radiační ochrany však předpokládá, že náklady na vybudování úložiště jsou ze strany SKB stále podceněné, a návrh na zvýšení poplatku tomu přizpůsobuje.

Celkové náklady na vybudování švédského hlubinného úložiště činí podle Úřadu radiační ochrany 160 miliard švédských korun, 22 miliard již bylo utraceno za přípravné práce. Ekonom úřadu radiační ochrany Peter Stoltz označil navýšení za výrazné, ale zároveň uvedl, že je nezbytné zajistit, aby stát nebyl v budoucnu nucen pokrývat náklady na likvidaci jaderného odpadu a odstavených elektráren, za kterou musí odpovídat jaderný průmysl. Úřad předal svůj odhad švédské vládě, která o výši poplatku definitivně rozhodne.  Švédský program likvidace jaderných odpadů je patrně nejpokročilejší ze všech zemí využívajících jadernou energetiku. Švédsko provozuje konečné úložiště pro nízko a středně aktivní odpad a letos společnost SKB zažádala o povolení k výstavbě úložiště pro vyhořelé palivo v lokalitě Forsmark. Přípravné práce plánuje SKB zahájit v roce 2013 a samotnou stavbu o dva roky později. Úložiště by mělo být zprovozněno v první polovině dvacátých let.

(c) Redakce Temelín.cz / Foto: švédská jaderná elektrárna Oskarshamns - Wikimedia