Australská Koongarra uchráněna před těžbou uranu

Rada australské provincie Severní teritorium na konci května rozhodla o rozšíření slavného národního parku Kakadu o území, na kterém se nachází významné ložisko uranu. Rozhodnutí znamená završení dlouhodobého úsilí vlastníka pozemku, původního obyvatele Austrálie Jeffreyho Lee, o záchranu oblasti před devastací těžbou.

Lokalita nazývaná Koongarra o výměře 1200 hektarů nebyla od vyhlášení národního parku v sedmdesátých letech jeho součástí, protože se v ní nachází bohaté ložisko uranu, o jehož vytěžení usilovala francouzská firma Areva. Nepochybně se přitom jedná o území, které si ochranu zaslouží. Nacházejí se zde prameny důležité pro cely národní park. Navíc  Koongarra leží v blízkosti Nourlangie Rock, místa s pravěkými malbami, které má velký kulturní význam pro původní obyvatele Austrálie.

Před dvěma lety požádal vlastník pozemku Jeffrey Lee federální vládu o jeho začlenění do Národního parku Kakadu. Australská vláda žádost schválila a postoupila ji úřadům Severního teritoria. Po příslušných konzultacích Rada Severního teritoria rozhodla, že Koongarra se stane součástí národního parku Kakadu a bude zde platit stejný režim ochrany přírody jako v jeho ostatních oblastech.

Významným krokem k současnému úspěchu bylo začlenění lokality Koongarra do oblasti zařazené na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Také o zápis do seznamu UNESCO se velkou měrou zasloužil Jeffrey Lee, který s výborem osobně vyjednával.

Ředitel ekologické organizace Environment Centre Stuart Blanche rozhodnutí Rady komentoval slovy: „Dnes je velký den. Rada udělala jednoznačně správnou věc. Celý případ ukazuje, jak velký význam má práce, kterou původní obyvatelé severní Austrálie dělají pro ochranu přírody.“

Více informací:
http://www.abc.net.au/news/2012-06-01/jeffrey-lee-land-uranium-kakadu/4047458
http://www.acfonline.org.au/about-us/our-success-stories/koongarra-gains-world-heritage-listing
http://theweathergroup-u.blogspot.cz/2012/02/koongarra-2012-and-2012.html
http://australianmap.net/koongarra-uranium-deposit/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz / fotografie: Australian Conservation Foundation