Co drží ceny uranu tak nízko?

V červenci 2017 zveřejnil Seeking Alpha, server pro akciové investory, článek popisující trable uranového průmyslu způsobené rostoucí produkcí uranu a obrovských zásob uranu, které tlačí spotové ceny uranu dolů a vedou ke stagnující poptávce po uranu.

Existuje mnoho důvodů, proč by měl trh s uranem zůstat v depresi pravděpodobně i v dohledné budoucnosti. Nejdůležitější jsou tyto:

1. Rozvoj jaderné energetiky není pravděpodobný. Stagnace nebo pomalý pokles jsou nejpravděpodobnějšími scénáři v příštích 20 letech a pokud dojde k nějakému růstu, bude mírný.

Robert Reynolds a Anita Soni z Credit Suisse odhadují, že přibližně 40 % současných reaktorů bude vyřazeno z provozu do roku 2035 a nahradí je méně nových reaktorů. Napsali: „Podle našich odhadů by muselo být postaveno  průměrně 9 reaktorů ročně v letech 2017-2035 jen proto, aby se poptávka po uranu udržela na úrovni z roku 2016. V roce 2016 bylo uvedeno do provozu 11 nových reaktorů. To však zahrnuje 7 reaktorů v Číně, kde vidíme zpomalení růstu jaderné kapacity kvůli nadměrnému zásobování trhu s elektrickou energií a poklesu relativní ekonomické konkurenceschopnosti jaderné energie.“

2. Uranu je spousta. Údaje z roku 2016 ukazují, že 63 404 tun uranu vystačí na 121 let dodávek pro jaderné elektrárny ve světě při současné kapacitě 392 gigawattů. V letech 2012 až 2014 byl uran produkován v nejméně 21 zemích.

3. Zásoby „žlutého koláče“ jsou masivní a stále rostou. Globální zásoby U3O8 vzrostly od katastrofy v Fukushimě na více než 1,4 miliard liber U3O8 podle Ux Consulting nebo 1,2 miliardy liber U3O8 podle odhadů zprávy Red Book vydané Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 2016. To znamená, že zásoby by udržely světové reaktory v chodu po 80 let. A stále rostou - zásoby z dolů a sekundárních zdrojů v současné době přesahují poptávku o zhruba 30 milionů liber U3O8ročně nebo o 18 %.

4. Sekundární zdroje - tj. zdroje jiné než nově vytěžený uran - nadále výrazně přispívají k nadměrnému zásobování. Sekundární zdroje zahrnují vládní a komerční zásoby, přepracovaný uran a zásoby z obohacování uranu.

5. Nadměrné zásoby z obohacování uranu pocházejí buď z extrahování více uranu-235 během obohacování uranu, tzv. „underfeeding“, z opětovného obohacení ochuzeného uranového odpadu, tzv. “tails assay“ nebo z nízko obohaceného uranu produkovaného smícháním vysoce obohaceného uranu (obvykle z armádních zdrojů). Nezávislý zpravodaj publikující o energetických tématech Platts konstatoval v dubnu 2016, že obohacovací zařízení dodají na trh 15 milionů liber U3O8 každý rok - což odpovídá téměř 10% roční poptávce po uranu.

Originál článku: Nuclear power’s death spiral and the demise of uranium miners, autor Jim Green – editor zpravodaje Nuclear Monitor; publikováno ve WISE Nuclear Monitor, 9. srpna 2017, č. 848 (redakčně upraveno)

*****

(C) Olga Kališová, Temelin.cz // Foto: Wikimedia Commons