Finský projekt těžby uranu čelí katastrofálním únikům z prasklého odkaliště

Záměr finské společnosti Talvivaara mining získávat uran z nízkokovnaté rudy jako vedlejší produkt těžby niklu, o kterém jsme informovali letos v dubnu, čelí vážnému problému. V neděli 3. listopadu prasklo u niklového dolu dno nádrže na odpadní vodu. Kapalný odpad z těžby, který unikal více než týden, rychlostí tisíců kubických metrů za hodinu, kontaminoval okolní řeky a jezera podstatně závažněji než dosavadní průsaky. Jenom do jezera Kivijärvi se v důsledku havárie dostalo 900 kilogramů niklu.

Koncentrace uranu ve vzorcích vody odebraných v okolí dolu stoupla oproti předchozím měřením padesátkrát, významně vzrostla též koncentrace dalších těžkých kovů, především niklu a kadmia. Podle Finského institutu pro životní prostředí hrozí úhyn ryb a dalších vodních živočichů, stejně jako poškození řas zejména v oblasti na jih od dolu. Následky havárie bude možno vyhodnotit nejdříve v letních měsících.

Finský nejvyšší soud, který má rozhodnout o odvolání Svazu ochránců přírody proti povolení umožňujícímu firmě Talvivaara mining rozšířit aktivity na severu Finska o těžbu uranu, má nyní k dispozici praktickou ukázku úrovně zabezpečení provozu. V případě těžby uranu by množství kapalného odpadu pochopitelně vzrostlo.

Více informací:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=423904&lan=en
http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2012/concern-over-toxic-leak-from-europe2019s-largest-nickel-mine-in-north-eastern-finland

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz / fotografie: Wikimedia Commons