Hrozba pro Afriku – uran jako prostředek proti škůdcům

Úřad pro jadernou energii v tanzanské Arushi (Tanzania Atomic Energy Commission – TAEC) potvrdil informace o tom, že řada rolníků využívá produkty těžby a zpracování uranu jako prostředek k ochraně úrody. TAEC vyzval rolníky, aby od používání nebezpečných látek okamžitě upustili. Milionům spotřebitelů kukuřice, fazolí a obilnin hrozí vystavení riziku rakoviny a dalších onemocnění.

Generální ředitel TAEC, profesor Idd Mkilaha, uvedl, že několik bezohledných obchodníků dovezlo uran ze sousedních států. Podařilo se jim přesvědčit některé rolníky, že uranový prášek je nejlepší ochranou úrody proti škůdcům i hnilobě. Někteří farmáři nakoupili uranový prášek ve velkém množství, aby jej využili v silech pro skladování zrna a luštěnin. Podle profesora Mkilahy se TAEC podílel na identifikaci prodejců uranu v regionu Arusha, které již policie zadržela.

Experti TAEC upozorňují na riziko vzniku rakoviny plic v případě vdechnutí uranového prachu a možnost vážného poškození trávicího traktu v případě jeho požití. Riziku by byli vystaveni i spotřebitelé mouky z nezávadného zrna, které by bylo semleto ve stejném mlýně jako produkce „chráněná“ uranem.

Jedinou sousední zemí, která oficiálně provozuje těžbu uranu, je Malawi. Nelze však vyloučit, že uran pochází z pokračující ilegální těžby v Demokratické republice Kongo.

Více informací:
http://www.dailynews.co.tz/index.php/local-news/11044-menace-as-farmers-use-uranium-to-preserve-crops

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz / fotografie: Wikimedia Commons