Parlament Kyrgyzstánu rozhodl o zákazu těžby a průzkumu uranových ložisek

Poslanci parlamentu v Kyrgyzstánu schválili moratorium o zákazu těžby a průzkumu uranových ložisek v zemi. Aktuálně připravují zákon, který moratorium uvede do praxe. Zákaz těžby a průzkumu by měl trvat několik desetiletí a má se vztahovat i na další radioaktivní suroviny, například thorium. Schválení moratoria bylo výsledkem dlouhodobého tlaku veřejnosti, důvodem je prevence negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Zařízení na zpracování těžebních odpadů z minulých let zůstanou v provozu.

V Kyrgyzstánu zůstalo po těžbě uranu, která zde probíhala v dobách, kdy země byla součástí Sovětského svazu, několik desítek hald s radioaktivní hlušinou a odkališť s odpadem ze zpracování uranové rudy. Těžební odpady nejsou dobře zajištěné a vzhledem k rizikům sesuvů půdy a záplav, představují pro obyvatele vážnou hrozbu. V Kyrgyzstánu, ale i sousedních zemích, do kterých tečou kyrgyzské řeky, je riziku kontaminace v případě uvolnění odpadu v důsledku přírodní pohromy vystaveno více než 5 milionů osob.

Současná produkce uranu v zemi není nijak významná, ale řada společností z Austrálie, Kanady, Číny a Spojených států prováděla v posledních letech průzkum potenciálních ložisek.

Více informací:
https://www.mining-technology.com/news/kyrgyzstan-parliament-considers-decades-long-ban-on-uranium-mining/

*****
(C) KArel Polanecký, Temelin.cz // Foto: 24.kg