Projekt těžby uranu firmy Berkeley Energia ve Španělsku čelí protestům

Starosta obce Villavieja de Yeltes ve španělské provincii Salamanca od začátku roku 2017 volá k zodpovědnosti společnost Berkeley Energia registrovanou v Austrálii (dříve Berkeley Resources) a jednou měsíčně svolává místní i občany okolních měst na manifestace proti plánované těžbě uranu v lokalitě Retortillo. Firma zde hodlá provozovat povrchový uranový důl, loužení v hromadách a zpracovatelský závod, který by mohl zahájit výrobu koncem roku 2018, avšak nemá potřebná povolení a čelí čtyřem žalobám za porušení veřejného zájmu podanými obcí a celostátními nevládními organizacemi.

Projekt vyvolal vlnu odporu kvůli možným dopadům na životní prostředí a na místní obyvatelstvo. Rizika představují umístění lokality velmi blízko školního areálu, možné dopady na chráněnou přírodní oblast a povolení k vypouštění odpadních vod pět kilometrů nad fungujícími zdroji pitné vody pro obec Villavieja de Yeltes. Povolení je v rozporu s projektem Evropské komise na ochranu biodiverzity v pěti řekách v regionu. Proti záměru společnosti se vyjádřilo téměř 40 obcí, a to kvůli jeho možnému dopadu na stávající ekonomiku včetně lázeňské turistiky.

Rostoucí občanské hnutí zatím upozorňuje na možné dopady radiace a na skutečnost, že proces EIA se nezabýval zpracováním uranové rudy. Je zřejmé, že dochází k porušování či zpochybňování řady lidských práv včetně práva na informace, práva na zdraví, práva na živobytí a na přiměřenou životní úroveň, a také práva na bezpečné a zdravé přírodní prostředí.

Firma Berkeley Energia na svém webu tvrdí, že si vytvořila „dobrý sousedský a obchodně partnerský vztah s místními“, že požívá místní a regionální podporu a plánuje významné investice do místních komunit a sanaci životního prostředí v lokalitě. Webová stránka se nezmiňuje o odporu místních obyvatel, o zdravotních rizicích těžby uranu ani o dalších potenciálních negativních vlivech na společnost či životní prostředí, kromě kácení stromů na počátku projektu.

Společnost Berkeley Energia 2. května oznámila svůj úmysl zalistovat se na Londýnské burze a na Španělské burze. Britská nevládní organizace London Mining Network napsala dopis Londýnské burze, což je soukromá společnost, a zároveň regulátorovi, jímž je Financial Conduct Authority (Úřad pro kontrolu finančního chování), v němž tvrdí, že kotace by se měla zmrazit, protože společnost Berkeley nepravdivě prohlašuje, že má podporu místních obyvatel a že odvolání proti povolením k těžbě v regionu byla neúspěšná. Ve Španělsku podala námitku burze i finančnímu regulátoru kampaň Stop Uranio; instituce však z úcty k Londýnské burze dosud nerozhodla.
Britské instituce odmítly odpovědět a rozhodly se udělit společnosti Berkeley plnou kotaci. Vládnoucí Lidovou stranu ve Španělsku zachvátila korupční krize a došlo k politickému zvratu, jenž k moci vynesl novou levicovou koalici. Zvrat přispěl k prodlení s registrací firmy Berkeley na Španělské burze, údajně na základě neúplnosti jejího prospektu.

Vyhlídky na těžbu uranu možná změnily i aktuální parlamentní návrhy na zmrazení projektu Retortillo od strany Unidos-Podemos, která je v současnosti hlavním koaličním partnerem v nové vládě. Ombudsman zároveň prohlásil, že společnost Berkeley nepodala informace o povolení k vypouštění odpadních vod a koaliční partner Unidos-Podemos usiluje o zrušení povolení z důvodu netransparentnosti. Červen bude ve Španělsku hektický měsíc!

Originál článku: „Berkeley Energia uranium mining project in Spain ‒ the EU’s only new uranium mine?“, Richard Harkinson ‒ research associate, London Mining Network, který vyšel v Nuclear Monitor č. 86

*****

(C) Přeložil a vykrátil Petr Kurfürst, Temelin.cz // Foto: Stop Uranio