Těžba uranu

Proti těžbě uranu v Black Hills vystupují Siouxové i radnice

Rada města Rapid City v Jižní Dakotě se spojila se zástupci kmene Siouxů v úsilí zabránit novému projektu chemické těžby uranu. Starosta města Sam Kooiker se k těžebnímu projektu staví kriticky zejména proto, že těžební společnost hodlá využívat podzemní vodu (při spotřebě 750 litrů za minutu) ze stejných zdrojů, které zásobují Rapid City pitnou vodou. Ze stejného důvodu se městská rada vyslovila jednomyslně proti projektu.

Rozhodnutí o případném povolení k zahájení těžby sice závisí na federálních orgánech – jaderném dozoru a úřadu pro životní prostředí, ale souhlas k využívání podzemní vody zůstává v kompetenci jednotlivých států. Právě odpovědné orgány Jižní Dakoty se pokouší starosta Rapid City přesvědčit, že zdroje pitné vody pro druhé největší město ve státě je třeba chránit.

Vzhledem k tomu, že důl by se nacházel v blízkosti Black Hills, posvátného území Siouxů, vystupují proti jeho uvedení do provozu také jeho zástupci. Ti dlouhodobě usilují také o likvidaci opuštěných uranových dolů v Black Hills. Mluvčí Siouxů kmene Oglala Bílá tvář opakovaně upozorňuje na rizika spojená s nezabezpečenými bývalými uranovými doly. Zvýšená radiace podle ní ohrožuje mimo jiné miliony návštěvníků národního památníku Mount Rushmore s obřími sochami prezidentů.

Proti těžbě uranu vystupují také zástupci místních farmářů. Clay Upton, zástupce organizace Dakota Rural Action, se k projektu vyjádřil slovy: „Voda je pro nás dnes velmi vzácná, nemůžeme ji přenechat těžařům, kteří za ní nezaplatí ani šesták. Navíc bezpečná chemická těžba neexistuje. Hodlají natlačit vodu s přísadou chemikálií pod velkým tlakem hluboko do země. Nikdo nedokáže spolehlivě říct, co se stane, až to udělají.“

Více informací:
http://rapidcityjournal.com/news/local/rapid-city-drafts-opposition-to-black-hills-uranium-mining/article_a1eee91d-d95c-5aca-88c8-00a2c033aa53.html

http://www.defendblackhills.org/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz / fotografie: www.defendblackhills.org


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo