Těžba uranu

Těžba uranu skončila, škody jdou do desítek miliard korun

Vyvezením posledního vozíku smolince z uranového dolu Rožná I dnes finálně skončila těžba uranu v České republice.  Těžba a upracování uranové rudy po sobě zanechaly škody velkého rozsahu, Česká republika byla nucena na jejich sanace od roku 1989 vynaložit již více než 40 miliard korun a dalších 60 miliard ještě vydá [zdroj]. Jen na odstraňování následků chemického loužení ve Stráži pod Ralskem se vláda zavázala během následujících třiceti let uhradit 31,3 miliardy korun. Plány Ministerstva průmyslu na budoucí těžbu dalších ložisek, jak jsou obsaženy v návrhu Surovinové politiky ČR, by již jen z těchto důvodů měly být nadobro opuštěny.

Ve správě státního podniku DIAMO je dnes devatenáct radioaktivním rmutem a nebezpečnými odpady naplněných odkališť o celkové ploše skoro 600 ha a o objemu  53 mil. m3 . Také 67 odvalů, na nichž je navršeno přes 38 milionů m3 materiálů obsahujících zbytky uranové rudy a  zabírajících  470 ha.

Za třicet let chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem bylo do podzemí vtlačeno téměř 4,1 milionů tun kyseliny sírové, 320 tisíc tun kyseliny dusičné, 111 tisíc tun čpavku a 26 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. V současné době zůstává v oblasti na 260 milionů m3 zamořených podzemních vod.  Zbytkové chemické roztoky ohrožují plochu o velikosti 160 km2 a mohou ohrozit významné zásoby podzemní pitné vody v české křídové pánvi.

Práce v uranovém hornictví měla také významné dopady na zdraví pracovníků a náhrady tak budou navyšovat sociální výdaje bývalým horníkům uranového průmyslu.

Edvard Sequens, energetický konzultant Cally řekl: „Ukončení těžby uranu v České republice je výborná zpráva vzhledem ke škodám, které působí na životním prostředí a zdraví lidí.  Přejeme si, aby to byla finální tečka a veřejné prostředky směřovaly do rychlé a důkladné nápravy škod na životním prostředí.“

*****
(C) Edvard Sequens, Calla.cz


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo