Těžba uranu na Slovensku? Jen se souhlasem obcí

Od začátku roku 2011 platí na Slovensku novelizovaný horní a geologický zákon, který významně zvyšuje pravomoci obcí dotčených průzkumem a případnou těžbou ložiska „radioaktivních nerostů“, tedy především uranových rud.

 

Nová podoba příslušných zákonů tak ukládá těžebním společnostem povinnost, aby k žádostí o povolení k průzkumu připojili i vyjádření dotčených obcí a krajů. Ve svém stanovisku se mohou obce a kraje opřít o posouzení průzkumných těžebních prací s územním plánem a rozvojovými prioritami. V případě, že priority obcí a krajů budou v rozporu s těžebními plány, nebude nové průzkumné území možné stanovit. Těžební společnost, která bude žádat o stanovení dobývacího prostoru, musí k žádosti přiložit také návrh konkrétní technologie, aby bylo možno posoudit její dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Slovenské ministerstvo životního prostředí pak může udělit souhlas s použitím konkrétních technologií těžby jen  v případě souhlasných stanovisek dotčených obcí vydaných formou usnesení zastupitelstva. K novelizaci horního a geologického zákona přistoupila Slovenská národní rada poté, co její petiční výbor obdržel petici „Stop ťažbe uránu v SR“, kterou podepsalo 113 000 občanů Slovenska.

Uvedená úprava zákonů může být užitečnou inspirací pro Českou republiku. Vzhledem k negativním zkušenostem s kontaminací podzemních vod v důsledku chemické těžby a opakovaným návrhům na její obnovení by bylo velmi užitečné, kdyby těžební společnosti nemohly dostat povolení k těžbě, dokud nepředloží k posouzení konkrétní technologii těžby.

Podrobnější informace o legislativních změnách na Slovensku najdete v tomto informačním materiálu.

*****

(c) Redakce Temelín.cz / foto Calla