Těžba uranu

Vládní uranový dárek: chystejte těžbu u Brzkova

Vláda se poprvé od roku 1989 rozhodla zcela zásadně změnit kurz v oblasti těžby a zpracování uranu.  Přijala plán ministra průmyslu Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl mezi Brzkovem a Věžnicí na Českomoravské vrchovině. Bez toho, aby byla schválena nová surovinová politika státu – platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé.

Spolky Naše budoucnost bez uranu založený místními občany v Brzkově a Calla s rozhodnutím vlády nesouhlasí, protože bylo přijato na základě účelově zkreslených argumentů. Rovněž starostové nejbližších sídel - Přibyslavi, Polné, Brzkova a Věžnice vydali své prohlášení „Odmítáme těžbu uranu u Brzkova“.

Schválená příprava těžby nebude zadarmo. Státní podnik DIAMO má na ložisku uskutečnit další geologické průzkumy, rozšířit ochranu uranu na úkor obcí, připravit projekt a získat územní rozhodnutí na stavbu. Utracené peníze tak nesníží budoucí miliardový účet, který DIAMO předloží vládě za sanace a rekultivace dolu Rožná a chemické úpravny GEAM. Budoucí ministr financí bude stát před další problematickou otázkou – kde vzít více než 2 miliardy korun na investice do nového dolu v Brzkově i související generální rekonstrukci chemické úpravny v Dolní Rožínce a navýšení zdejších odkališť.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Protože vláda zároveň vzala na vědomí závěry projektu Technologické agentury ČR zkráceně zvaný Uran, je jasné, že těžba u Brzkova má být jen prvním krokem na cestě k ložiskům uranu na severu Čech.  Navrhovanou technologií, jak se k nim dostat, je ale opět kyselinové loužení, které přineslo rozsáhlé zamoření podzemních vod u Stráže pod Ralskem a náklady na odstranění ve výši desítek miliard korun.“

Marie Vencová za spolek Naše Budoucnost bez uranu řekla: „Mrzí mě a jsem rozčarována přístupem vlády k vyjádřenému postoji občanů v okolí dolu. Na jedné straně jsme uklidňováni, že vláda jedná pouze o povolovacích krocích a o těžbě není rozhodnuto, na druhou stranu ony kroky vedou k budoucímu otevření dolu.“

*****

(c) Marie Vencová, Naše budoucnost bez uranu, z.s. a Edvard Sequens, Calla / fotografie: Václav Vašků


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo