13. 10. 2011 - Zelená nebo atomová energetika: komu patří budoucnost energetiky?

Takzvaná renesance jaderné energetiky se ve skutečnosti nikdy nekonala v Evropě a ani ve světě, shodla se většina energetických expertů na mezinárodní konferenci "Zelená energetika a jaderné elektrárny - Komu patří budoucnost?", kterou 13. října uspořádaly Heinrich-Böll-Stiftung, Sdružení Calla, Hnutí Duha a Zelená akademie v Praze.

Důvodem je vedle některých nevyřešených bezpečnostních otázek především nákladnost a technická náročnost projektů jaderných elektráren, které v konkurenci s ostatními zdroji v tržním prostředí se potýkají s nedostatkem zájmu investorů a problémy realizace. Havárie ve Fukušimě tento trend pravděpodobně ještě prohloubí s tím, jak se zvýší bezpečnostní požadavky a cena kapitálu pro jadernou energetiku na finančních trzích. Celosvětovým trendem je snižování počtu a výkonu jaderných reaktorů, kdy stavba nových nedrží krok s jejich zastaráváním. V současnosti se žádný investor nepouští do této nákladné a značně rizikové investice bez vládních subvencí a garancí. Například odhadované náklady na vybudování nového EPR reaktoru ve finském Olkiluoto se zdvojnásobily z 3 na více než 6 mld euro a je o minimálně 4 roky zpožděna. Nevyřešená stále zůstává otázka a náklady trvalého úložiště a konzervace elektrárny po ukončení jejího fungování. Lze očekávat, že zpřísnění bezpečnostních standardů ještě zdraží náklady jaderné energetiky. Na druhou stranu investiční náklady obnovitelných zdrojů energie trvale a významně klesají a přitahují velké soukromé investice.

Zde můžete shlédnout jednotlivé PPT prezentace (kliknutím na jméno), video s úvodní přednáškou Mycle Schneidera "The World Nuclear Industry Status Report 2010–2011", krátká video-interview a přečíst si další tiskové ohlasy na tuto akci, které se zúčastnilo přibližně 140 hostů ze soukromého a nevládního energetického sektoru, novináři, zástupci ministerstev a zájemců z řad veřejnosti.

Prezentace jednotlivých řečníků:

Mycle Schneider, úvodní vstup, přehled současného stavu atomové energetiky můžete vidět také na videozáznamu.

PANEL I: Náklady a přínosy jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných technologií

František Hrdlička, děkan Fakulty strojní ČVUT

Steve Thomas, profesor ekonomie, University of Greenwich, Velká Británie

Martin Sedlák, energetický konzultant, sdružení Calla

PANEL II: Výstup Německa z jaderné energetiky a jeho důsledky na okolní země

Charlotte Loreck, expertka na energetiku, Ökoinstitut, Německo

Petr Otčenášek, konzultant v oblasti jaderné energetiky

Martin Bursík, ekolog, bývalý ministr životního prostředí

 

Krátká interview s předními osobnostmi evropské energetické debaty:

Mycle Schneider: Perspektivy jaderné energetiky

Steve Thomas: Ekonomika jaderné energetiky ve Velké Británii

Martin Bursík: Státní energetická koncepce ČR z pohledu jaderné energetiky a OZE