13. 12. 2011 - Česká fotovoltaická konference

Czech RE Agency, o. p. s. uspořádala dne 13. prosince 2011 6. Českou fotovoltaickou konferenci. Akci hostila Stavební fakulta VUT Brno.

Konference se věnovala těmto tématům:

  • energetická soběstačnost (na osobní, komunální a regionální úrovni)
  • fotovoltaika (a ostatní obnovitelné zdroje) bez podpory
  • synergie (a kooperace) s ostatními obnovitelnými zdroji
  • hybridní energetické systémy (přechod od závislosti k nezávislosti)
  • družstevní vlastnictví obnovitelných energetických zdrojů
  • technická řešení pro soběstačné energetické systémy (technologické prvky soběstačných energetických systémů)
  • občanská energetika
  • příklady z praxe (první realizace)

 

Shrnutí toho nejpodstatnějšího naleznete v závěrečné zprávě na webu organizátorů konference.