21. 11. 2012 - Seminář "Česko bez uhlí a atomu"

Seminář uspořádaný sdružením Calla ve spolupráci se Zeleným kruhem se uskutečnil v Českých Budějovicích 21. listopadu 2012. Vystoupili na něm Ing. Edvard Sequens, energetický konzultant občanského sdružení Calla a Ing. Martin Sedlák, absolvent energetického inženýrství na VUT v Brně, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Jak vypadá dnešní česká energetika a jakou cenu platíme za závislost na fosilních palivech a atomu? Jak se mění energetický svět okolo nás?  A kam budeme směřovat? Potřebujeme další reaktory v Temelíně nebo máme i jiné cesty? Vystačíme si  jen s obnovitelnými zdroji?

 

Stáhněte si prezentace, kterými byly doprovázeny jednotlivé příspěvky:


Česká energetika dnes - současný energetický mix, jeho výhody, nevýhody, dopady a závislosti

Proměny světové a evropské energetiky - moderní energetické koncepce postavené na průběžném růstu obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické efektivity, odstoupení od jádra

Česká cesta do skanzenu - návrh energetické koncepce, proměny legislativy na podporu čistých zdrojů, příprava budování dalších jaderných bloků

Co lze udělat s českou fosilní a atomovou energetikou - možnosti Chytré energetiky a klíčová opatření pro přepnutí na zelenou ekonomiku

 

Seminář byl podpořen Evropským sociálním fondem, Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Mezioborová síť udržitelného rozvoje.
Byl také spolufinancován Heinrich Böll Stiftung Praha a Green European Foundation v rámci projektu Česko hledá budoucnost.