27. 5. 2014 - Beseda "Těžba uranu na Vysočině?"

Beseda Těžba uranu na Vysočině?

27. května 2014 v Antikvariátu Jihlava

Ministerstvo průmyslu uvažuje o otevření nového uranového dolu na Českomoravské vrchovině u Brzkova a Polné. O problematice přijeli besedovat Josef Jadrný z Našeho Podještědí a Hana Gabrielová za Callu.

Na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice je dle ministerstva celkem 3 100 tun uranu, což by zajistilo pouhých pět let provozu jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. V podstatě jde o přežití uranového průmyslu, který se s nadějí dívá na mnohem větší zásoby na severu Čech. Průzkumná šachta v Brzkově je zasypána a zaplavena vodou. Ruda ke zpracování se má vozit na stávající úpravnu GEAM v Dolní Rožínce. Zdejší odkaliště však budou mít vyčerpánu kapacitu pro ukládání kalu a dalšího odpadu z úpravy do roku 2015. Na investice do přípravy těžby a na rekonstrukci odkaliště nemá státní podnik DIAMO vlastní prostředky, prodej uranového koncentrátu zhruba pokrývá náklady na těžbu a zpracování. Otevření dolu a související investice by tedy šly na bedra daňových poplatníků. Ale nejde jen o ekonomiku, s těžbou uranu jsou spojené výrazné dopady do kvality života v regionu.  Co všechno souvisí s těžbou uranu? Jak se případně místní obyvatelé mohou bránit? Můžete si stáhnout prezentace z besedy:

Brzkov - DIAMO

Dopady těžby uranu na životní prostředí v ČR - Hana Gabrielová

Naše Podještědí - Josef Jadrný

Uspořádaly:

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Strana zelených Vysočina a Antikvariát Jihlava