Bystřická beseda přispěla k úspěchu místního referenda

Beseda v Bystřici nad Pernštejnem před referendem k závodu na výrobu jaderného paliva se konala v místním kulturním domě 1.října 2014 za účasti asi 250 návštěvníků. Zástupci hlavního organizátora besedy spolku Bystřičáci byli Vít Novotný a Marie Dvořáková. Moderoval Edvard Sequens z Cally. Přednášeli Peter Diehl (WISE Uranium) a Dalibor Stráský (pověřenec země Horní Rakousy pro otázky jaderných zařízení). Třetí přednášející Miroslav Šuta (Centrum pro životní prostředí a zdraví) bohužel nedorazil (jeho prezentaci přítomní shlédli bez komentáře a najdete ji  http://www.bystricebezradiace.cz). Akce vznikla ve spolupráci s Callou a spolkem „Nechceme úložiště”, jehož členové přišli podpořit místní. Mezi příchozími byli taktéž členové brzkovského spolku „Naše budoucnost bez uranu”. Z besedy byl pořízen videozáznam, jenž je k vidění rovněž na webu spolku.

Prezentace pana Diehla a pana Stráského pokryly procesy spojené s výrobou jaderného paliva, nebezpečí při zpracování oxidu uraničitého a živelných katastrof, ale také následné problémy se skladováním jaderného odpadu (ilustrované na příkladech podobných závodů v USA, Belgii a Francii). Hlavním smyslem prezentací bylo ukázat, že v podobných zařízeních dochází k poruchám a může dojít i zde, jelikož 13-ti stránkový dokument firmy UJP poskytuje nedostatečné údaje, např. o roční produkci jaderného paliva. Na nedostatek informací o záměru UJP si stěžoval jeden tazatel slovy: „Nevíme vůbec, co se bude dít”, protože soukromá společnost UJP nedává záruky v případě havárie.

Členka spolku Bystřičáci též vyjádřila obavy z toho, že firma UJP vychází při realizaci svého záměru pouze z experimentálních a výzkumných podmínek ve svém zbraslavském sídle. Obavy z rizik dopadu závodu na životní prostředí a zdraví lidí se potvrdily, když po besedě o víkendu 3. a 4. října firma UJP poprvé informovala veřejnost o materiálových tocích závodu v rámci doporučující (!) dokumentace posuzující vlivy na životní prostředí (EIA). Tvrdí se v ní, že provoz závodu za normálních podmínek (tzn. roční nevratné ztráty 95 kg prášku obohaceného oxidu uraničitého a roční ztráty 200 kg ochuzeného uranu) ani případné havárie se „nedotknou rozpoznatelným způsobem zdraví obyvatelstva”, natož aby mohly ovlivnit například 4,5 vzdálenou Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy.

Rozvinula se také diskuze, zda po březnovém zasedání zastupitelstva města, na kterém zastupitelé zamítli prodej pozemků firmě UJP, je záměr stavět závod v Bystřici ještě stále aktuální, zvláště když starosta Pačiska opakovaně prohlašoval projekt za „mrtvý“. Z úst panelistů zaznělo, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nadále uvažuje o proveditelnosti záměru a  že dokonce zpracovává analýzy. Ubezpečování  ze strany vedení města nebylo bráno vážně ani ze strany 27 podnikatelů bystřického regionu, jak připomněl svým vystoupením například jednatel firmy Wera Werk, David Zeman, který prohlásil, že pokud bude závod na jaderné palivo postaven, firma investuje do budoucích zakázek i zaměstnanců v jiném regionu. Zaznělo také, že sousedství závodu by těžko prospělo Centru zelených vědomostí EDEN, které se v rámci přijetí dotací z fondů EU zavázalo realizovat obnovitelné zdroje energie, biozemědělství a ekoturistiku.

V průběhu večera vystoupilo několik bystřických i přespolních občanů, kteří vybízeli ostatní přítomné k zodpovědnému rozhodnutí se na základě faktů a ne sympatií či antipatií. Můžeme konstatovat s potěšením, že po místním referendu 10. - 11. října (o jehož uskutečnění se zasloužil především spolek Bystřičáci ve spolupráci se zodpovědnými zastupiteli) je jasné, že si lidé vzali slova k srdci. Totiž na otázku: „Chcete v Bystřici nad Pernštejnem závod na výrobu jaderného paliva, likvidaci radioaktivních odpadů a slévárnu uranových slitin?” odpovědělo 2 903 voličů (80 %) „NE”. Referenda se zúčastnila nadpoloviční většina lidí (52 %), čímž bylo referendum prohlášeno za platné a závazné. Stačí se ale jen ohlédnout, oč jiná by byla situace, kdyby občané odpovídali v referendu na otázku podle původního červnového návrhu Rady města: „Souhlasíte s přípravou stavby továrny na výrobu paliva pro jaderné elektrárny v Bystřici nad Pernštejnem v případě, že se neprokáže negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka?“ Proto jsou Bystřičané jistě hrdí na své strážce demokracie („watchdogs“) a na aktivní lidi, kteří dokážou spolupracovat v pravý čas.

*****

(c) Olga Kališová, Calla / fotografie: Olga Kališová