Panelová debata "České jaderné plány v nestabilních časech"

Kdy: v úterý 1. listopadu 2022 od 17 do 18,30 hodin
Kde: Enforum – velký sál, Komplex Rustonka – budova R3, 6. patro, Sokolovská 695/115b, Praha – Karlín

Ruská invaze na Ukrajinu a následně vysoké ceny zemního plynu a elektřiny vynesly do popředí nové otázky nad budoucností evropského energetického trhu. Vedle potřeby rychle nahradit ruský plyn trvá úkol omezit vysoké emise skleníkových plynů kvůli postupující klimatické krizi. Zvýrazněna byla také potenciální zranitelnost jaderných elektráren ve válečných konfliktech. Jaká by v tomto světle měla být budoucí role jaderné energetiky v české energetice? Jaké jsou reálné možnosti nových jaderných projektů nahradit spalování fosilních paliv? A mohou tyto zabezpečit českou energetickou bezpečnost?

V panelové debatě vystoupili:

Tomáš Ehler - náměstek sekce jaderné energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu
Jan Dusík - náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí
Vladimír Špidla
-  člen představenstva Masarykovy dělnické akademie, bývalý předseda české vlády a evropský komisař
Luděk Niedermayer - poslanec Evropského parlamentu, ekonom

Diskusi moderovala Marie Bastlová.

Videozáznam z panelové debaty (pořízeno ČTK): https://www.youtube.com/watch?v=w8NWBRSVyUg

Fotografie z akce a související informace na:  https://jadernaenergetika.eu/index.php/cs/panelova-debata