Čína z bezpečnostních důvodů pozastavila výstavbu dvou reaktorů EPR

Čínská vláda zveřejnila na konci ledna strategické dokumenty ke stavu jaderné energetiky, ze kterých vyplývá potřeba posílení bezpečnostních mechanismů. Oficiální dokument přiznává, že stávající mechanismy připravené pro reakci na havarijní stavy nejsou dostatečné k tomu, aby mohly čelit potenciálním problémům podle aktuálních odhadů. Čínský jaderný dozor zároveň oznámil pozastavení výstavby reaktorů EPR v jaderné elektrárně Taishan z bezpečnostních důvodů, vyloučil ovšem ukončení projektu.

V dokumentu je konkrétně uvedeno: „Vzhledem k nové situaci a novým výzvám v jaderném sektoru, vykazuje čínský systém reakcí na mimořádné události konkrétní nedostatky z pohledu technologií, vybavení, lidských zdrojů a standardů.“ Dokument zároveň obsahuje návrhy opatření k posílení jaderné bezpečnosti a deklaruje, že se Čína poučila ze zahraničních zkušeností, zejména z havárije japonské jaderné elektrárny Fukušima.

Zároveň se zmíněným dokumentem zveřejnil čínský jaderný dozor informaci o pozastavení prací na dvou reaktorech EPR v jaderné elektrárně Taishan z bezpečnostních důvodů. Tlakové nádoby reaktorů byly vyrobeny ve stejné továrně jako v případě francouzského reaktoru EPR ve Flamanville (dodavatelem reaktorů EPR pro elektrárnu Taishan je francouzská společnost Areva). V případě reaktoru ve Flamanville zjistil francouzský jaderný dozor materiálové vady v tlakových nádobách. Jejich vyhodnocení lze očekávat koncem roku 2016.

Čínský jaderný dozor odůvodnil odklad spuštění reaktorů tím, že jaderná bezpečnost musí být hlavní prioritou. „Vyskytne-li se problém, musíme jej kompletně prozkoumat, než bude možné pokračovat v dalších pracech,“ uvedl zástupce jaderného dozoru na tiskové konferenci.

Více informací:
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1906287/china-admits-nuclear-emergency-response-inadequate

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // foto: EDF