Havarovaná elektrárna ve Fukušimě stále řeší problém úniku kontaminované vody

Společnost Tepco, která spravuje objekt havarované jaderné elektrárny ve Fukušimě, připustila, že opatření, jejichž cílem bylo zamezit kontaminaci podzemních vod, nevedla k cíli. Pás zmrazené půdy, který měl zabránit proudění podzemní vody do areálu elektrárny a jejímu mísení s vodou kontaminovanou v důsledku havárie, nedosahuje předpokládaného efektu. Pět let po havárii se stále nedaří zabránit únikům radioaktivní vody do Tichého oceánu.

V základech bývalých reaktorových budov se stále nachází 60 000 tun vysoce radioaktivní vody. Vedle problému jejího mísení s podzemní vodou přitékající z okolí, existuje rovněž riziko velkého úniku v případě opakování tsunami podobné velikosti jako v roce 2011. Omezení množství radioaktivní vody v základech reaktorových budov zůstává klíčovou prioritou likvidačních prací.

Pokračující problémy s radioaktivním znečištěním v důsledku havárie ve Fukušimě dokumentuje monitorovací tým japonské pobočky Greenpeace. U vzorků sedimentu z mořského dna v blízkosti elektrárny byla naměřena aktivita 120 Bq/kg, což stále vysoce překračuje hodnoty běžné před havárií (0,3 Bq/kg). Srovnatelně vysoké hodnoty lze naměřit i ve vzorcích odebraných 60 kilometrů jižně od elektrárny.

Velmi zneklidňující jsou vysoké hodnoty radiace naměřené v řekách v širším okolí elektrárny. U vzorků odebraných z břehů řek Niida a Abukama byla naměřena aktivita 29 800 Bq/kg, resp. 6500 Bq/kg. Tyto výsledky zpochybňují plány japonské vlády na návrat obyvatel do některých oblastí postižených katastrofou. 

Více tu: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/20/national/first-tepco-admits-ice-wall-cant-stop-fukushima-no-1-groundwater/#.V7MVo9anVC2
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2016/Radiation-along-Fukushima-rivers-up-to-200-times-higher-than-Pacific-Ocean-seabed---Greenpeace/

*****
(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // Foto: TEPCO