Jaderné elektrárny nejsou dostatečně pojištěny

Nová německá studie institutu FÖS ukazuje, že jaderné elektrárny v německém sousedství by nebyly v případě nadprojektové havárie dostatečně pojištěny před možnými následky. Mezinárodní normy pro ručení za jaderné škody jsou podle této studie posazeny velmi nízko.

Proti enormním nákladům spojeným se závažnou havárií jsou jaderné elektrárny v sousedních zemích kolem Německa pojištěny podle nové studie velmi nedostatečně. Předpokládané náklady vzniklé nadprojektovou havárií jaderné elektrárny v Evropě by dosahovaly 100 až 430 miliard euro, jak uvádí analýza institutu FÖS (Fórum ekologicko - sociálního tržního hospodářství),  jejíž zpracování si zadala energetická distribuční společnost se zaměřením na ekologickou elektřinu Greenpeace Energy. Mezinárodně dohodnutá opatření ohledně ručení za jaderné škody a jejich krytí jsou však povětšinou omezena pouze třímístnými miliónovými částkami. Tak by skutečné náklady spojené s těžkou jadernou havárií překročily stanovené limity pro ručení sto až tisíckrát.

Podle zjištění studie institutu FÖS tak například uzavřené dohody o ručení za jaderné škody v Paříži, Bruselu a Vídni požadují krytí škod do maximální výše 381 milionů euro. Nejvyšší částka pro krytí jaderných škod platí v Belgii, Nizozemí a Švýcarsku a dosahuje v každém z těchto států 1 miliardy euro. Kromě toho je ve všech evropských státech mimo Německa výše ručení provozovatele jaderné elektrárny za škody způsobené při havárii omezena. Podle studie institutu FÖS existuje každý rok na celém světě 1%-ní pravděpodobnost, že dojde v některé z jaderných elektrárnách k vážné nehodě se škodou přesahující 312 miliard euro.

Originál článku:

http://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/bei-super-gau-atomkraftwerke-unzureichend-versichert/19714494.html

*****

(c) Přeložila Gabriela Reitiger, OIŽP// Foto: Calla