Jaderný dozor by měl brát v úvahu klimatickou změnu, říká zpráva amerického úřadu

Jaderný dozor (Nuclear Regulatory Commission – NRC) by měl během licenčních procesů více brát v úvahu možné dopady globální změny klimatu na jaderné elektrárny. K tomuto hlavnímu sdělení dospěla zpráva úřadu Government Accountability Office (GAO), který je nadstranickým poradním orgánem Kongresu ve Spojených státech. Zpráva podotýká, že jaderný dozor při posuzování bezpečnostních rizik vychází z historických údajů o počasí, které již neodpovídají současnému stavu. Rozdíly se navíc v příštích letech budou zvětšovat.  

Zpráva GAO upozorňuje na to, že většina jaderných elektráren ve Spojených státech se nachází v regionech, kde v posledních letech dochází ke stále častějšímu výskytu extrémních klimatických jevů jako jsou vlny veder, dlouhotrvající sucha, lesní požáry, hurikány, přívalové deště nebo silné mrazy. U pobřežních elektráren je v horizontu příštích dekád třeba počítat se zvyšováním hladiny moře.

Extrémní klimatické jevy ohrožují především dostupnost vody pro chlazení, případně mohou vést k přerušení dodávek elektřiny ze sítě. Problémy vznikají i tam, kde jejich možnost projektanti před desítkami let nezohledňovali kvůli nízké pravděpodobnosti výskytu. Jako jeden z příkladů je uvedeno neplánované odstavení elektrárny South Texas z důvodu zamrznutí chladící vody v přiváděcím potrubí v roce 2021.   

Zpráva je dostupná na adrese: https://www.gao.gov/assets/d24106326.pdf 

****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz / Obrázek: GAO