Radioaktivní ryby varují: Fukušima patrně nadále zamořuje oceán

Zvýšená úroveň radioaktivity zaznamenaná v tělech ryb nachytaných u východního pobřeží Japonska poukazuje na pokračující úniky nebezpečných látek z jaderné elektrárny Fukušima i půldruhého roku po havárii. K tomuto závěru dospěla výzkumná práce chemika Kena Buesselera z oceánografického institutu Woods Hole, který posuzoval oficiální data japonských úřadů o koncentraci radioaktivních izotopů cesia v tělech ryb a dalších mořských živočichů ulovených v blízkosti havarovaných reaktorů. Buesseler v článku pro časopis Science uvádí, že přetrvávající kontaminace může být důsledkem pokračujících průsaků z elektrárny nebo radioaktivních usazenin na dně oceánu.

Ke konzumaci nevhodné

Ken Buesseler uvedl, že zatímco převážná většina ryb vylovených na severovýchodním pobřeží Japonska splňovala hygienické limity, ryby nachytané v blízkosti fukušimské elektrárny byly podle japonských předpisů nepoživatelné.
"Abychom mohli předpovědět, jak se bude dále vyvíjet rozložení kontaminace, musíme prozkoumat víc než nachytané ryby,“ říká Buesseler, který v roce 2011 vedl mezinárodní expedici zkoumající šíření radionuklidů z Fukušimy.
"Potřebujeme lépe porozumět, odkud pochází cesium a další radionuklidy, které způsobují, že se v oceánu u Fukušimy děje to, co pozorujeme.“

Historicky největší havarijní únik radiace do oceánu

Podstatná část radioaktivních prvků, které se uvolnily během fukušimské havárie doprovázené tavením paliva v reaktorech, skončila v oceánu. V prvních týdnech po havárii byla přímo do moře vypouštěna kontaminovaná chladící voda, do oceánu spadla také podstatná část srážek ze zamořených mraků.
Ken Buesseler označuje důsledek fukušimské katastrofy za "historicky největší havarijní únik radiace do oceánu".
Podle výsledků pozorování se úroveň kontaminace liší podle druhů ryb, celkově ovšem zůstává stabilní. Nejhůře kontaminované jsou ryby žijící ve velkých hloubkách, například tresky a mořští úhoři.

Webové stránky časopisu Science citují Kena Buessellera: "Voda na volném moři vyhovuje mezinárodním standardům pro úroveň radionuklidů v oceánu, ale pobřežní vody jsou kontaminovány pokračujícími úniky radiace z elektrárny." Ken Buesseler a Micuo Uemacu z univerzity v Tokiu připravují na 12. listopad vědecké sympozium o posledních zjištěních, jak jaderná katastrofa ovlivnila život v oceánu.

Více informací:
http://www.cosmosmagazine.com/news/6106/fukushima-fish-radiation-may-indicate-leak

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: archiv Calla