ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bezpečnost atomu

Riziko lesní požárů v Černobylem zamořených oblastech

Hasič Anton Beneslavskij ze speciálního týmu Greenpeace popsal na blogu Nuclear reaction své zkušenosti s lesními požáry v oblastech vystavených radioaktivnímu zamoření po černobylské havárii jeho článek přinášime ve zkrácené verzi.

Lesní požáry jsou v oblastech kontaminovaných radioaktivním spadem po černobylské havárii poměrně běžným úkazem. Dochází k nim zejména v jarním období nejčastěji kvůli špatnému zajištění otevřeného ohně. Vzhledem k suššímu a teplejšímu počasí se v posledních letech vyskytují častěji, v nejhorších případech se mohou rozšířit až na plochu v řádu tisíců hektarů.

Brjanská oblast je součástí Ruska, má však hranici s Ukrajinou i Běloruskem a po černobylské havárii patřila k nejvíce zamořeným. Řada vesnic zde byla určena k evakuaci z důvodu vysokého radioaktivního znečištění, ale část obyvatel navzdory doporučení úřadů zůstala ve svých domovech. Častou příčinou požárů je pálení staré trávy a proutí z údržby zahrad. Důležitým úkolem hasičských týmů je zabránit tomu, aby se požáry rozšířily do rašelinišť, která se nacházejí v blízkosti některých vesnic. Hrozba požáru kontaminovaných rašelinišť vyžaduje speciální prevenci a dodržování bezpečnostních pravidel. Ze strany státní správy ovšem podobná opatření přijata nejsou.

Ludmila Komogorcevová, vědecká pracovnice, která byla v minulosti místopředsedkyní Rady Brjanské oblasti, označuje lesy a rašeliniště v kontaminovaných oblastech za časovanou bombu. „Dřevo i rašelina zůstávají radioaktivní a každý požár způsobený pálením trávy, odhozenou cigaretou nebo špatně zajištěným táborákem může znamenat novou katastrofu,“ říká Ludmila Komogorcevová.

Rašelina v rašeliništích Brjanské oblasti obsahuje tolik radioaktivity, že spadá do kategorie radioaktivního odpadu. V případě požáru se do ovzduší uvolňují radionuklidy jako stroncium-90 a cesium-137 a vítr je roznosí do okolí. Zdravotní rizika plynoucí z vdechnutí nestabilních prvků jsou vysoká, neboť jejich rozpad pokračuje v organismu a vystavuje jej vnitřnímu ozáření.

S těmito riziky musejí počítat i hasiči nasazení na likvidaci požárů v kontaminované zóně. Ochranné obleky a další pomůcky rizika zdravotních dopadů sice snižují, ale nemůžou jej zcela eliminovat. Proto je v zájmu samotných hasičů soustředit se na prevenci vzniku požárů.

Ze strany vládních úřadů je zatím úsilí o prevenci požárů nedostačující a prostředky uvolňované na monitoring i samotnou likvidaci jsou neadekvátně nízké. Riziko poškození zdraví obyvatel v důsledku požárů v kontaminovaných oblastech tak zůstává stále vysoké.

Více informací:
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/nuclear-reaction/radioactive-chernobyl-forest-fires/blog/56179/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: chernobylzone.cz


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies