Candole Partners: Dotování elektřiny z nových bloků Temelína české ekonomice nepomůže

Společnost Candole Partners vydala v listopadu 2013 publikaci s názvem Temelinomics 2 (v českém překladu Temelínomika 2), ve které se zabývá ekonomikou projektu výstavby nových bloků v Jaderné elektrárně Temelín, zejména s důrazem na navrhované dotační schéma pro vyráběnou elektřinu. Autoři docházejí k závěru, že investice do výstavby nových temelínských reaktorů nepřispěje k ekonomickému oživení v České republice.

Studie odhaduje, kolik zaplatí čeští odběratelé ČEZu navíc v důsledku garantované ceny pro elektřinu vyráběnou v nových temelínských blocích (prostřednictvím dotačního schématu Contract for Difference). V případě, že by garantovaná cena byla stanovena na 108 eur/MWh po dobu 35 let, inkasoval by ČEZ od zákazníků každoročně miliardu eur navíc. Aktuální spotová cena elektřiny na německém trhu dosahuje 46 eur/MWh, s ročním předstihem se elektřina prodává za 36 eur/MWh. Candole Partners ovšem předpokládá, že investice do nových bloků v Temelíně by pro ČEZ byla finančně zajímavá až při garantované ceně 115 eur/MWh.

Podle propočtů Candole Partners bude celková výše dotace výrazně vyšší než příjem, který by v případě výstavby a provozu nových temelínských bloků stát získal díky výběru daní a výplatě dividend. Autoři rovněž na základě akademických výzkumů zpochybňují pozitivní dopady investice na ekonomický růst. Jedním z důvodů je skutečnost, že na zakázky pro několik průmyslových podniků doplatí většina ostatních kvůli dražší elektřině. Klesne také koupěschopnost domácností.

Autoři studie upozorňují na rozdíl mezi navrhovaným dotačním schématem pro Temelín (podle britského modelu) a minimálními výkupními cenami pro obnovitelné zdroje. V případě obnovitelných zdrojů má stát možnost v případě příliš vysokého nastavení výkupní ceny zasáhnout. U dotačního schématu Contract for Difference platí stát minimální cenu po dobu 35 let, přičemž částka rok za rokem narůstá podle tempa inflace. V případě, že tempo růstu tržní ceny elektřiny bude nižší než inflace, reálná dotace pro ČEZ se zvýší.

Z pohledu budoucího schvalování dotačního schématu Evropskou komisí je zajímavý postřeh autorů Temelinomics, že na rozdíl od Velké Británie je v České republice připravováno speciálně pro ČEZ. Protože Evropská komise bude jednotlivé projekty posuzovat individuálně, není vyloučeno, že britský model projde a český nikoli.

Kompletní studie je ke stažení na http://www.candole.com/research .

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // obrázek: Candole Partners