Obnovitelné zdroje: efektivnější než jádro

V zemích OECD jsou dlouhodobě podporovány konvenční zdroje podstatně více než obnovitelné zdroje. Do poloviny 70. let minulého století byla podpora výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor v podstatě nulová. Situace se změnila v souvislosti s ropnou krizí.


Přesto ani na počátku 80. let, kdy podpora výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů byla historicky nejvyšší, nedosahovala ani úrovně podpory v oblasti výzkumu fosilních paliv. Podpora jaderného výzkumu byla v každé době několikanásobně vyšší. Zajímavé grafy k tomuto tématu zveřejnil minulý měsíc americký web Environmental Leader. Nejen, že v USA průměrné roční dotace jsou u fosilních paliv a jaderných elektráren o řád vyšší než u obnovitelných zdrojů, ale kromě toho jsou (nebo byly) vypláceny po podstatně delší dobu.


Celý článek s grafy naleznete ZDE na webu Czech RE Agency.