Francie i Finsko si staví svůj Temelín

Náklady na výstavbu nové jaderné elektrárny typu EPR (Evropský tlakovodní reaktor) ve francouzském Flamanville se vyšplhají až na 6 miliard euro (přibližně 147 miliard korun), tedy téměř na dvojnásobek původně plánované částky. Stavba reaktoru se protáhne o čtyři roky.

Nenaplněné sny

Původní termín spuštění byl rok 2012, podle nových odhadů se první dodávky atomové elektřiny posunuly až do roku 2016. Se stejnými problémy se potýká i výstavba tohoto typu reaktoru ve finském Olkiluoto. Náklady na stavbu se také blíží dvojnásobku původní částky (z původních 3 miliard euro vzrostla cena na 5,6 miliard euro). Reaktor měl být spuštěn v roce 2009, v současné době Areva má však projekt pětileté zpoždění.

Technické problémy, prodražení a odsuny termínů dávají napovědět, že reaktory EPR stěží naplní předpoklad reaktorů třetí generace: snížit investiční náklady a dobu výstavby. „Důvodem, proč se v Evropě či v USA nestaví skoro žádné atomové reaktory, není jen riziko havárie, nýbrž především náklady na stavbu. Jaderné elektrárny jsou extrémně drahé a investoři o ně nemají zájem. Právě ekonomika drtí řadu jaderných projektů, proto by katastrofální zkušenost francouzského státního podniku měla varovat i české politik,“ říká Martin Sedlák, odborný konzultant sdružení Calla. Problémy francouzské atomové energetiky mohou také souviset s plánem tamní vlády nechat si propočítat možnosti snížení podílu jaderné elektřiny ze 74 % na 50 % i variantu úplného zastavení nukleární energie od roku 2050.

O dvou reaktorech typu EPR od francouzské společnosti Areva uvažuje rovněž ČEZ pro nový zdroj v Temelíně. Edvard Sequens ze sdružení Calla k tomu dodává: „K osvobození české energetiky od dovozu paliv a vysokého množství emisí jsou potřeba zcela jiné kroky. Vylepšení energetické efektivity průmyslu, úspory energie v budovách a také stabilní růst využívání domácích obnovitelných zdrojů. Příležitosti zelené energetiky jsou obrovské i v Česku. Jen obnovitelná energie může výhledově pokrýt téměř dvě třetiny domácí spotřeby.“

(c) Redakce Temelín.cz / Foto: Flamanville - Wikimedia