Dohoda mezi britskou vládou a EdF vyděsila ekonomické analytiky

Analytická společnost Liberum Capital zveřejnila na konci října dokument s názvem Ohromující smlouva Hinkley Point, ve kterém komentuje dohodu mezi britskou vládou a společností EdF stanovující podmínky, za nichž francouzská firma postaví dva reaktory v jaderné elektrárně Hinkley Point. Několikaměsíční jednání skončilo v říjnu dohodou, podle níž britská vláda garantuje EdF výkupní cenu 92,5 libry (v cenách roku 2012) za megawatthodinu vyrobenou v Hinkley Point po dobu 35 let od uvedení do provozu. Pro srovnání – současná tržní cena elektřiny se pohybuje kolem 50 liber za megawatthodinu.

Analytik Peter Atherton z Liberum Capital upozorňuje, že smlouva počítá s promítnutím inflace do minimální výkupní ceny. V roce 2023, kdy má být elektrárna uvedena do provozu, tak bude EdF reálně inkasovat zhruba 121 liber za megawatthodinu (za předpokladu průměrné roční inflace na úrovni 2,5 %). V roce 2030 se cena při stejné inflaci dostane na 150 liber. Atherton upozorňuje, že byla-li cena kalkulována tak, aby reaktory mohly konkurovat fosilním palivům, tak by cena zemního plynu musela mezi dneškem a rokem 2023 stoupnout o 130 %.

Náklady na výstavbu dvou reaktorů EPR (každý o výkonu 1600 MW, stejný typ jako ve finském Olkiluotu a francouzském Flamanville) jsou podle zmiňované dohody odhadovány na 16 miliard liber (zhruba 19,2 miliard eur). Liberum Capital poznamenává, že uvedené investiční náklady – v přepočtu 5 milionů liber na 1 MW) činí z Hinkley Point nejdražší elektrárnu světa (s výjimkou velkých přehrad). Za stejné peníze by bylo možné v Británii postavit elektrárny s paroplynovým cyklem na zemní plyn o celkovém výkonu 27 000 MW.

Liberum Capital odhaduje, že za 35 let, kdy bude trvat garance minimální výkupní ceny, bude francouzská EdF díky projektu moci vyplatit dividendy ve výši 80 miliard liber. Vzhledem k tomu, že za úspěch projektu zaplatí spotřebitelé elektřiny na britských ostrovech, hodnotí Liberum Capital uzavřenou dohodu ze strany britské vlády jako naprosto nevýhodnou.

Soulad podpory, kterou britská vláda projektu přislíbila, s pravidly evropského trhu s elektřinou bude v příštích týdnech a měsících posuzovat Evropská komise. Výsledek jejího zkoumání bude určující pro všechny záměry poskytnutí garantované výkupní ceny z jaderných elektráren, kterou požaduje i ČEZ pro nové bloky v Temelíně. 

Další informace:

Dokument společnosti Liberum Capital je ke stažení na  http://www.liberumcapital.com/pdf/ULkWtp00.pdf

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // foto: Wikimedia Commons