Dotace na provoz jaderných reaktorů v Ohiu by zastavil rozvoj obnovitelných zdrojů

V zákonodárném sboru amerického státu Ohio je projednáván návrh zákona, který by zajistil možnost dotovat provoz stávajících jaderných reaktorů a uhelných bloků. Stejná legislativní úprava by zrušila současné ustanovení, které umožňuje energetickým firmám započítat do ceny příplatek na rozvoj obnovitelných zdrojů. Tento nástroj byl zaveden před deseti lety, aby zajistil plnění cílů státu v oblasti obnovitelných zdrojů.

Během projednávání ve výborech se proti navrhovanému zákonu ohradili zástupci firem podnikajících v sektoru obnovitelné energetiky. Protestovali proti záměru zlikvidovat zavedený podpůrný nástroj, který stimuluje výběr ekonomicky nevýhodnějších řešení, a nahradit jej přímou dotací, která má pouze zlepšit finanční bilanci energetických firem a přesvědčit je, aby ztrátová zařízení nadále provozovaly. Navrhovaný dotační mechanismus by pro plánované obnovitelné zdroje nebyl dostupný, vztahuje se pouze na aktuálně provozovaná zařízení.

Zákonem navrhovaný „poplatek za čistý vzduch“ by se do účtů domácností promítl více než stávající příplatek na rozvoj obnovitelných zdrojů. Navrhovatelé jej ovšem porovnávají s částkou, kterou domácnosti přispívají také na projekty energetické efektivnosti. Ta by ovšem byla dodavateli nadále započítávána do ceny až do doby určené regulačním úřadem, neboť investice do zlepšení energetické efektivnosti již proběhly.

Oponenti návrhu namítají, že dosavadní systém je plně funkční a ceny elektřiny se ve státě Ohio drží pod průměrem z pohledu celých USA. Schválení dotačního schématu by znamenalo 300 milionů dolarů ročně navíc pro uhelné a jaderné elektrárny. Jeho odpůrci jsou přesvědčeni, že smyslem zákona je výhradně záchrana ztrátových provozů.

Více informací:
https://energynews.us/2019/04/24/midwest/ohio-nuclear-subsidy-bill-designed-to-undermine-wind-and-solar-experts-say/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // Obrázek: archiv Calla