EU nebude mít jednotná pravidla pro dotování výstavby jaderných elektráren

Evropská komise oznámila, že nebude připravovat speciální společná pravidla pro podporu výstavby jaderných reaktorů z veřejných prostředků. Soulad záměrů členských států na uplatnění různých mechanismů podpory pro jaderné projekty bude nadále posuzován případ od případu podle pravidel EU pro hospodářskou soutěž.

Komisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia několik měsíců zvažoval, zda pro jaderné projekty připravit podobná pravidla, jaká pro platí možnosti podpory obnovitelných zdrojů a zlepšování energetické efektivnosti. Na říjnovém uzavřeném jednání ovšem komisi doporučil pokračovat v individuálním posuzování jednotlivých projektů. Většina přítomných členů Evropské komise toto doporučení podpořila.

Mluvčí Evropské komise Antoine Colombani komentoval výsledek jednání slovy: „Jednoduše to znamená, že oznámení členských států o záměru podpořit projekt veřejnými prostředky budou nadále posuzována přímo podle pravidel daných Smlouvou o Evropské unii. Standardní postup bude určen praktickou prací komise na jednotlivých případech.“

Prvním individuálním případem veřejné podpory projektu jaderné elektrárny, který Evropská komise posoudí, bude s vysokou pravděpodobností výstavba nových reaktorů v britské elektrárně Hinkley Point. Investor, kterým je francouzská státní společnost EDF, podmiňuje zahájení výstavby garancí minimální výkupní ceny vyrobené elektřiny ze strany britské vlády. EDF a britská vláda již několik měsíců vyjednávají o výši minimální výkupní ceny. Konzultace s Evropskou komisí o přípustnosti vyjednávané dohody z pohledu pravidel EU, bude patrně zahájena ve velmi blízké době.  

Vzhledem k tomu, že britský model podpory jádra je inspirací pro české Ministerstvo průmyslu a obchodu i společnost ČEZ, bude výsledek jeho posouzení v Bruselu velmi významný i pro možnosti veřejného financování plánované výstavby nových bloků v Temelíně.

Více informací:
http://in.reuters.com/article/2013/10/08/wheu-nuclear-idINL6N0HY3I120131008

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // obrázek: archiv Calla