ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ekonomika jádra

Evropská komise posoudí garantované ceny pro Hinkley Point

Evropská komise oznámila zahájení hloubkového šetření, které má prověřit záměr britské vlády dotovat výstavbu a provoz nových jaderných reaktorů v elektrárně Hinkley Point. Komise bude zkoumat, zda systém dotací, na němž se shodla britská vláda s investorem výstavby společností EdF, není v rozporu s pravidly Evropské unie pro státní pomoc firmám. Komise například pochybuje o zdůvodnění dotace tvrzením britské vlády, že ekonomika projektu byla poškozena selháním trhu. Hloubkové šetření umožňuje vyjádření zainteresovaným třetím stranám, například společnostem, jejichž zájmy může dotační systém poškodit. Výsledek šetření ovšem závisí výhradně na názoru Evropské komise.

Místopředseda Evropské komise Joaquín Almunia, v jehož kompetenci jsou otázky hospodářské soutěže, zahájení šetření komentoval: "Velká Británie předložila mechanismus, jehož jednoznačným cílem je přilákání investic do jaderné energetiky. Jde o komplexní opatření, jež pro svůj charakter i rozsah zatím nemá srovnání. Komise proto potřebuje prozkoumat jeho dopad britský i celoevropský trh s elektřinou a žádá zainteresované subjekty, aby britský mechanismus komentovaly ze svého pohledu."

Britský dotační mechanismus spočívá v zavedení pevné výkupní ceny, kterou bude provozovatel jaderné elektrárny Hinkley Point inkasovat za svoji produkci po dobu 35 let bez ohledu na vývoj cen na trhu s elektřinou. V případě, že tržní cena elektřiny bude nižší než stanovená pevná výkupní cena, doplatí vláda provozovateli elektrárny rozdílovou částku. Naopak, bude-li tržní cena vyšší, zaplatí rozdíl oproti pevné výkupní ceně provozovatel vládě. Provozovatel elektrárny bude každopádně po dobu trvání mechanismu ochráněn před cenovými výkyvy na trhu s elektřinou. Součástí britského dotačního modelu jsou rovněž státní garance za úvěry na výstavbu elektrárny.

Členské státy Evropské unie mohou samostatně rozhodovat o typu zdrojů elektřiny, které budou využívat pro pokrytí své spotřeby. V případech, kdy členské státy utrácejí veřejné prostředky na podporu konkrétních firem a projektů, je ovšem Komise povinna prověřit, zda si počínají v souladu s pravidly pro hospodářskou soutěž na evropském trhu. Komise proto bude zkoumat, zda by nebylo možné zmiňovanou elektrárnu postavit bez státní podpory. Prověřena bude rovněž úroveň veřejné podpory, jejíž výše závisí na mnoha faktorech vývoje trhu s elektřinou, ale mohla by dosáhnout až 17 miliard liber.

Připomínky k šetření mohou zainteresované subjekty podávat po dobu jednoho měsíce od oficiálního zveřejnění výzvy, které lze očekávat během ledna. Komise nemá žádnou formální lhůtu pro zveřejnění rozhodnutí.

Z pohledu zvažovaného kompenzačního mechanismu, kterým ČEZ podmiňuje investici do výstavby nových bloků v jaderné elektrárně Temelín, stojí za poznámku, že by musel projít obdobným šetřením Evropské komise. Výsledek šetření pro Hinkley Point přitom nebude pro ostatní projekty určující, každý případ bude posuzován samostatně.

Více informací:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm?locale=en

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // foto: Wikimedia Commons


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies