Francie opouští projekt reaktoru IV. generace

Francouzská jaderná agentura CEA upustila od záměru postavit prototyp sodíkem chlazeného reaktoru. Projekt s názvem ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) bude po řadu let trvajícím výzkumu v ceně stovek milionů eur ukončen v tomto roce. Prototyp reaktoru, který se řadí mezi takzvanou IV. generaci reaktorů nebude postaven. CEA ve zdůvodnění uvedla, že vzhledem k aktuální situaci na energetickém trhu, lze rozvoj reaktorů čtvrté generace plánovat až pro druhou polovinu 21. století.

Sodíkem chlazené rychlé reaktory jsou jednou z technologií, které by podle představ části jaderného průmyslu měly nahradit aktuálně dominantní tlakovodní reaktory. Podle teoretického konceptu jsou rychlé reaktory schopny vyrábět štěpný materiál z vyhořelého paliva a mohly by Francii zajistit energetickou soběstačnost na desítky let. Ceny uranu jsou ovšem v posledních letech nízké a rozvoj rychlých reaktorů tak nemá ekonomické opodstatnění. Jedním z komplikujících faktorů této technologie zůstává vysoká reaktivita sodíku, který je využíván jako chladivo, což znamená zvýšené nároky na zajištění bezpečnosti provozu.

Podle informací deníku Le Monde dosáhla celková výše dotací pro projekt ASTRID částky 738 milionů eur mezi lety 2010 a 2017. CEA má dokonce roku zveřejnit nový plán výzkumných prací na reaktorech čtvrté generace. 

Více informací:
https://www.reuters.com/article/us-france-nuclearpower-astrid/france-drops-plans-to-build-sodium-cooled-nuclear-reactor-idUSKCN1VK0MC

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz // obrázek: www.gen-4.org