Likvidace jaderných zařízení přijde v Británii na 1,6 bilionu korun

Autoři blogů na internetových stránkách zájmových sdružení Foratom (obchodní asociace evropského jaderného průmyslu) a EWEA (asociace průmyslu větrných elektráren) se pustili do debaty o dotacích pro obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny. Ukazuje se, jak drahá bude také likvidace jaderných reaktorů.

V reakci na zprávu Foratomu o úrovni dotací pro obnovitelné zdroje, která v Německu dosahuje 5 miliard eur ročně, reaguje EWEA informací o veřejných prostředcích, které bude třeba utratit za likvidaci britských jaderných zařízení. Cituje přitom exministra energetiky Chrise Huhnea, podle něhož činil odhad potřebné rezervy na likvidaci jaderných zařízení 2 miliony liber v roce 1970, 472 milionů liber v roce 1980, 9,5 miliardy liber v roce 1990, 22,5 miliard liber v roce 2000 a 53,7 miliard liber v roce 2011.

V Británii je v provozu celkem 15 reaktorů. Při orientačním přepočtu na jeden reaktor pak činí náklady na jeho likvidaci 110 miliard korun.

Britská vláda přitom v roce 2004 rozhodla, že odpovědnost za likvidaci jaderných zařízení přechází na státní agenturu NDA (Nuclear Decommissioning Authority). Toto rozhodnutí bylo vynuceno faktem, že společnosti provozující jaderné elektrárny hospodařily ve ztrátě a nebyly schopny vytvořit fond pro likvidaci reaktorů po skončení jejich životnosti.

EWEA uvádí, že za zmíněných 53,7 miliard liber by bylo možné postavit větrné elektrárny s roční produkcí 140 TWh, což znamená 40 % celkové spotřeby elektřiny ve Velké Británii. Britské jaderné reaktory přitom ročně vyrábějí 62 TWh elektřiny.

V debatě došlo rovněž na porovnání dotací na výzkum a vývoj technologií pro jadernou energetiku a obnovitelné zdroje. EWEA cituje zprávu Mezinárodní energetické agentury, ze které vyplývá, že dvacettři nejvyspělejších států utratilo za výzkum a vývoj v oblasti jaderné energetiky 56 miliard dolarů mezi lety 2000 a 2010, v případě všech technologií obnovitelných zdrojů šlo ve stejném období v součtu o 16 miliard dolarů.

Více informací:
http://blog.ewea.org/2012/10/nuclear-decommissioning-costs-amount-to-e66-billion-in-uk-alone/
http://blog.foratom.org/

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz // foto: archiv Calla