Nejztrátovější jadernou firmou je japonské Tepco

Bankrot společnosti Westinghouse, která v důsledku prodražení výstavby jaderných reaktorů způsobila mateřskému koncernu Toshiba ztrátu na úrovni 9 miliard dolarů, nepochybně svědčí o globálních problémech jaderného průmyslu. Při bližším pohledu je ovšem patrné, že japonská společnost Tepco, provozovatel havarované elektrárny Fukušima Daiiči, řeší ještě daleko vážnější ekonomické potíže. Pro srovnání: částku, která položila Westinghouse, bude Tepco muset hradit každoročně až do roku 2087.

Japonská vláda zveřejnila v listopadu 2016 revidovaný odhad nákladů spojených s havárií ve Fukušimě. Likvidace elektrárny, dekontaminace, ukládání radioaktivních odpadů a kompenzace poškozeným mají stát kolem 193 miliard dolarů. Navíc zdaleka není jisté, jestli se celkový harmonogram prací neprotáhne. Technické provedení likvidace tří roztavených reaktorů zatím nelze upřesnit. Řada odhadů předpokládá, že likvidace nebude ukončena v tomto století.

Odhad japonské vlády navíc rozhodně není nejpesimističtější ze všech dostupných. Japonský Institut pro ekonomický výzkum odhadl letos v březnu, že celkové náklady na likvidaci havárie se budou pohybovat v intervalu 449 až 628 miliard dolarů.

Tepco usiluje o pokrytí potřebných částek pomocí bezúročných půjček japonské vlády splácených díky dalšímu podnikání společností v oblasti přenosu, distribuce a obchodu s elektřinou. Ani v tomto ohledu ovšem nemá Tepco jistou budoucnost. V důsledku reformy trhu s elektřinou z dubna 2016 mohou koncoví zákazníci přecházet od monopolních dodavatelů k novým nezávislým obchodníkům. Tepco již pochopitelně část ze svých 22 milionů zákazníků ztratilo, o další vede konkurenční boj.

Tepco má podle dohody s vládou pokrýt zhruba tři čtvrtiny odhadovaných nákladů, zbytek připadne na státní rozpočet a zákazníky ostatních energetických firem. Tento poměr ovšem bude možná nutné v budoucnu upravit. Tepco totiž nemůže počítat s příjmy z provozu své zbývající jaderné elektrárny Kašiwazaki Kariwa, proti jejímuž opětovnému spuštění se staví veřejné mínění i vedení příslušné provincie. Podíl veřejných prostředků na likvidaci ekonomicky nejvážnější havárie v dějinách průmyslu se patrně v budoucnu navýší.

Více informací:
http://www.atimes.com/article/tepcos-fukushima-expensive-industrial-accident-history//

*****

(c) Karel Polanecký, Temelín.cz