Příplatek za obnovitelné zdroje brzy skončí, nahradí ho platba za nové reaktory. Ta ale tak rychle nezmizí

Poslanci při jednání o novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (sněmovní tisk 410) odsouhlasili nesouvisející přílepek poslance Ivana Adamce (ODS) na finanční podporu nových jaderných reaktorů cestou rozdílové ceny (Contract  for Difference). Ten má zajistit jejich uplatnění na trhu způsobem, že na jejich drahou elektřinu mají spotřebitelé doplácet ještě dlouhá desetiletí.  K návrhu chybí jakékoliv ekonomické analýzy, které by doložily, že poplatek nebude ve skutečnosti mnohem vyšší než dnes tolik diskutovaný příplatek za obnovitelné zdroje, jehož větší část z faktur zmizí do roku 2030.

Návrh cestou rozsáhlé novely zákona č. 367/2021 Sb., o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice dává vládě možnost vedle stávající smlouvy o výkupu elektřiny z nového jaderného zdroje uzavřít s investorem nový způsob veřejné finanční podpory cestou smlouvy o vyrovnávacím režimu. Má být stanovena vyrovnávací cena, která investorovi zajistí pokrytí veškerých nákladů, včetně těch budoucích na likvidaci, všech rizik a přinese přiměřený zisk. Rozdíl mezi cenou, za kterou prodá investor elektřinu na trhu, bude-li nižší, a stanovenou vyrovnávací cenou má doplatit výrobci Operátor trhu s elektřinou a tyto poplatky promítne do regulované ceny elektřiny spotřebitelům. V opačném případě, který se spíše nedá předpokládat, zaplatí rozdíl výrobce na zvláštní účet a o tuto částku by se měly snížit platby spotřebitelů.  Smlouva má být uzavřena nejméně na dobu 30 let s možností jejího prodloužení o 10 let, a to i opakovaně [1].

Se stejnou podporou rozdílové ceny staví nyní společnost EDF jadernou elektrárnu Hinkley Point C se dvěma reaktory EPR. Podle smlouvy mezi EDF a britskou vládou má produkce elektrárny garantovanou cenu elektřiny na úrovni 106 eur/MWh po dobu 35 let. Částka je uvedena v cenách roku 2012, reálná cena závisí na vývoji inflace. Kdyby nové reaktory začaly dodávat elektřinu již letos, byla by ve výši 144 eur/MWh.

Celý návrh na rozšíření možnosti finanční podpory investorů nových reaktorů na úkor spotřebitelů elektřiny měl projít standardním projednáním ve vládě, měl mít předloženy dopadové analýzy a měl rovněž projít kontrolou ze strany Legislativní rady vlády. Nic takového se v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny i s programovým prohlášením vlády nestalo. Způsob přípravy a projednání pozměňovacích návrhů k novele liniového zákona kritizují i experti Sítě k ochraně demokracie, kteří jej považují jednoznačně za netransparentní a nedemokratický.

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Pokud projde plán české vlády na stavbu čtyř velkých reaktorů a flotily menších s veřejnou finanční podporou, budou se jevit debaty o dnešním poplatku za obnovitelné zdroje a zdražování účtů spotřebitelů za elektřinu poněkud úsměvně. Dopad bude výrazně vyšší a na dlouhé desítky let. Politici prostě chtějí jádro za každou cenu.“ 

****

(c) Edvard Sequens, Temelín.cz // Obrázek: archiv Cally