ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Bez vody nebudou regionální potraviny

Bez vody nebudou regionální potraviny

Zásobování obyvatel regionálními potravinami je stále více aktuálnějším tématem. Místní zemědělci a farmáři si napsali na své vlajky, že sklízí čerstvé produkty z regionu a nabízí tak svým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality. Tak se dá zamezit dlouhým transportním trasám při převozu potravin a produkty mohou dozrát přímo na polích. Zároveň tak farmáři zabezpečují péči a zachování kultury místní krajiny. Přitom si však regionální zemědělci a farmáři často stěžují na nedostatek vody. Fosilní a jaderná energetika spotřebuje až 50 % vody, která je každoročně spotřebována v Bavorsku.

Voda na pití je životní potřebou číslo jedna. Voda k výrobě produktů pro lidskou potravu je životní potřebou číslo dvě.  Velkou výzvu při zásobování regionálními potravinami představují klimatické změny, které zapříčiňují například vzestup teplot a s tím spojená delší období sucha v jarním a letním období. Pěstování plodin vyžaduje v období po zasetí pro dobrý růst stálou vlhkost půdy. Pokud v tomto období neprší, musí se půda zavlažovat. V Bavorsku se takto zavlažuje kvůli produkci místních potravin z celkové plochy 3 miliónů hektarů půdy pouze 20 zisíc hektarů – to je pouhých 0,66 procent zemědělské půdy využívané k produkci potravin.

Zavlažování slouží ke zvýšení výnosů a kvality potravin a představuje tak efektivní a potřebný nástroj managementu rizik jednotlivých provozů. Výroba a zpracování potravin v Bavorsku má konkurenci v ostatních spolkových státech, kde se výnosná produkce potravin a plodin zajišťuje pravidelným zavlažováním zemědělských ploch. Dostatečným zavlažováním se dá velmi zmenšit i objem odpadů surovin. Kromě toho se dá v ovocných sadech, kde se pěstují jablka, použít na jaře, když hrozí pozdní mrazíky, vodu jako ochranný film, a zamezit tak zničení celé úrody. Důležité je také připomenout, že management živin je možné zajistit pouze s dostatkem vody. To platí pro všechny kultury, především pak pro ty, které vyžadují vysoký příjem živin. Při nedostatku vody tak hrozí velké ztráty výnosů plodin nebo jejich zhoršená kvalita, stejně jako únik živin do spodních vod.

Voda, která je v Bavorsku potenciálně k dispozici, představuje 43,4 miliard kubických metrů. Toto množství vody se počítá rozdílem mezi množstvím srážek na plochu Bavorska na jedné straně a souhrnem  odparu vody skrze stromy, rostliny a povrch země. Celkový odběr vody v Bavorsku ročně ze spodních, povrchových a pramenitých vod dělá 4,2 miliard kubických metrů. To odpovídá 9,7 % výše uvedeného množství vody, která je k dispozici. Evropská agentura pro životní prostředí EEA označuje stupeň využití vody nad 20 % jako vodní stres a nad 40 % jako neudržitelný stav. Bavorsko se nachází hluboko pod těmito hodnotami.

Ze zmíněných 4,2 miliard kubických metrů spotřeby vody v Bavorsku se v minulých letech pro potřebu zemědělství a lesnictví využilo pouhé jedno procento. Naopak celých 50 % z tohoto množství se spotřebovalo na výrobu energie, a sice především pro jadernou a uhelnou energetiku skrze chladicí věže. Dalších 18 %  spotřebovalo hornictví a zpracovatelské závody, 14 % odstraňování odpadních vod a 11 % se spotřebovalo v soukromých domácnostech. Výstupem z jaderné a uhelné energetiky se sníží potřeba vody pro výrobu energie na 33 % v roce 2030, resp. na 10 % v roce 2050. Tím vznikne velká rezerva vody, která se bude moci v budoucnu použít pro pěstování regionálních potravin a plodin.

V průmyslu se voda taktéž potřebuje na celou řadu výrobních kroků, především ke chlazení, k číštění nebo rozpouštění. V Německu činí podíl průmyslu na spotřebě vody 23 %, vyšší spotřebu mají pouze elektrárny s 64 %, zatímco zemědělství, spotřebovává v Německu pouhá 4 % spotřeby vody. Přitom jsou všechny německé produkty jednoznační „vítězové“.

Nesmíme přitom zapomenout na „skrytou nebo virtuální“ vodu: 2,75 litrů vody se nachází v každém listu papíru na psacím stole a výroba jednoho automobilu spotřebuje 20 tisíc litrů vody. Také Bavorsko chce vsadit na rozumné metody získávání a udržení vody. Pitná voda a výroba místních potravin by tak měly mít stejnou prioritu pro využití vody.

Podle Passauer Neue Nachrichten

****

(c) Gabriela Reitingerová, OIŽP // foto:  Wikimedia Commons

 


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies