Dánská energetická budoucnost

Nová dánská vládní koalice představila inovativní energetickou politiku. Plán počítá s přechodem na stoprocentní obnovitelnou ekonomiku včetně dopravy do roku 2050. Energetika bude ze sta procent výhod čistých zdrojů těžit již od 2035. Konkrétně v elektroenergetice pak již do deseti let dodají větrné elektrárny polovinu potřebné energie. Závislosti na uhlí se pak Dáni zbaví do roku 2030.

Čistá energetika posílí ekonomiku

"Investice do obnovitelných zdrojů může dát Dánsku pozici lídra ve vývoji vysoce efektivních technologií. Pro zemi pak budou v dlouhodobém horizontu přínosem, pokud se dánské společnosti využijí čistých příležitostí," uvedl při zveřejnění plánu dánský ministr pro klima, energetiku a stavebnictví, Martin Lidegaard.

Plán vlády na dosažení 50 procentního podílu (z dnešních 22 %) dodávek větrné elektřiny bude podle návrhu stát 5,6 miliard dánských korun (přibližně 0,75 miliardy euro) ročně do roku 2020. Vládní koalice však věří, že jejich politika bude úspěšná. Cílenými impulsy podpoří růst nových účinných technologií - jako jsou například chytré přenosové sítě nebo elekromobilita. To pak povede k vytvoření nových pracovních míst i ziskům z vývozu inovativních výrobků. Plán slibuje vznik okolo 5 500 nových "zelených" pracovních míst ročně v průběhu příštích let.

Dnes je v Dánsku dominantním zeleným odvětvím větrná energetika. Celý sektor zaměstnává více než 25 tisíc lidí a vývoz moderních větrných turbín vynesl jen za rok 2010 příjem až 6 miliard euro.

Průmyslová podpora pro zelenou ekonomiku

Český čtenář by podle domácí zkušenosti mohl očekávat, že největším kritikem vládního návrhu bude průmysl. Realita je však zcela opačná. Svaz dánského průmyslu, například jménem Dánské energetické asociace plán na proměnu energetiky přivítala. Vláda si totiž při přípravě nové energetické politiky počínala obezřetně. Vysoce energeticky náročný průmysly dostane čas na přizpůsobení se novému systému.

„Bude to nákladné a na první pohled to vypadá, že budeme platit za energie více. Ve skutečnosti je to spíše způsob pojištění,“ říká ministr Martin Lidegaard.Výhodu pak vidí zejména v porovnání s očekávanými nárůsty cen energie z uhelných nebo plynových zdrojů.

Důležitou součástí plánu na dosažení 100% obnovitelné ekonomiky jsou také efektivnější technologie a vědomé vylepšení energetické spotřeby. Investice do moderních vysoceúčinných technologií mají rychlou návratnost a průmyslové podniky i rodiny budou méně vystaveni výkyvům cen energie.

Vláda proto v plánu počítá s pomocí domácnostem i podnikům při pořizování lepších technologií nebo vylepšování domovů a budov. Plán proto předpokládá předložení komplexní strategie energetické renovace budov. Pro podporu lepšího bydlení počítá se programe, který mezi lety 2013-14 přispěje na projekty v celkové výši jedné miliardy dánských korun. Dáni chtějí také prosadit v rámci EU přísnější normy pro elektrospotřebiče a lze předpokládat, že k tomu využijí čas během svého předsednictví v příštím roce.

Inspirace pro Česko?

Také česká vládní koalice připravuje novou energetickou politiku. Bohužel pro domácí ekonomiku zatím scénáře nabídnuté ministerstvem průmyslu napovídají, že se hospodářství nezbaví své fatální závislosti na povrchových hnědouhelných či uranových dolech, smogu a dovozu zemního plynu z Ruska. Autoři české energetické koncepce zapomínají i na tak jednoduchá opatření jako je energetická renovace budov zejména pomocí zateplování. Jde o zcela nepochopitelný krok. Česko má úspěšné zkušenosti s programem Zelená úsporám, který jako jeden z prvních v Evropě pomohl snižovat spotřebu uhlí v rodinných či panelových domech.

Nový ministr průmyslu odložil dopracování současných scénářů pravděpodobně až do jara roku 2012. Do té doby se může inspirovat třeba studií Chytrá energie, která se velmi úzce blíží svěžímu dánskému návrhu budoucnosti energetiky.

 

Dánská energetická politika: předpokládaný růst obnovitelných zdrojů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká Státní energetická koncepce - jeden z uvažovaných scénářů: postupný zánik obnovitelných zdrojů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

(C) Redakce Temelín.cz /Grafy: Our Future Energy, The Danish Government, November 2011; Scénář A2, Návrh Státní energetické koncepce, MPO ČR