Obnovitelné zdroje posilují bezpečnost

Prestižní Mezinárodní energetická agentura (IEA) v nové studii hodnotí roli obnovitelných zdrojů. Čisté zdroje dodávají přes 19 % světové energie a pomohly tak ušetřit 300 milionů tun oxidu uhličitého. Zpráva hodnotí podporu pro zelenou energetiku. Na rozdíl od domácího prostředí v ní vidí dobrý impuls pro investice s ekologickými přínosy i pro zvyšování energetické bezpečnosti.

Konkurenceschopnost se blíží

Studie IEA vyvrací názor, že se čisté technologie udržují při životě pouze za cenu vysokých dotací. "Obnovitelné zdroje se stávají postupně konkurenceschopné. Mohou zlepšit energetickou bezpečnost, snížit emise skleníkových plynů i přispět k posílení ekonomiky," uvedla pro média Maria van der Hoeven, výkonná ředitelka IEA.

IEA však také obhajuje potřebu počáteční podpory pro nové odvětví. Moderní technologie obnovitelných zdrojů jsou totiž podle Mezinárodní energetické agentury nezbytný nástroj k vybudování čisté a nezávislého systému dodávek energie. Navíc se vhodně nastavená podpora začíná projevovat ve snížení nákladů. "Vodní energie a biomasa jsou už dnes konkurenceschopné v řadě případů, které nevyžadují nutnost zvláštní ekonomické podpory," píše ve své zprávě IEA. "Snižování nákladů u dalších obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné a sluneční elektrárny bude dále pokračovat," dodává pak Maria van der Hoeven.

V podpoře růstu čistých technologií identifikuje IEA také určitá rizika. Jde zejména o příklady České republiky a Španělska, kde domácí úřady nestačily včas reagovat na snižování nákladů a vyšší cena za podporovanou elektřinu se pak i promítla do vyšších nákladů za energii.

Český přístup: škrtit, co se dá

Zcela opačnou cestou než nabízejí experti z Mezinárodní energetické agentury kráčí Česko pod současnou vládní koalicí. Na místo využití klesající investiční náročnosti zelené energetiky, se domácí ministerstvo průmyslu rozhodlo zaškrtit větrné, sluneční či biomasové zdroje v několika etapách.

Dnes už bývalý ministr Martin Kocourek, prosadil ve sněmovně zákon, které obsahuje řadu věcí prospěšných pro velké energetické firmy, ale likvidujících jejich čistou energetiku. Producenty solární, větrné nebo biomasové elektřiny ztratí s nástupem nové legislativy jistotu odběru vyrobené elektřiny. Obnovitelný proud se tak do sítě nemusí vůbec dostat. Snahou o administrativní zabránu občanům usilovat o vlastní energetickou soběstačnost na velkých centrálních dodavatelích elektřiny – v době, kdy se blíží ekonomická výhodnost nezávislých zdrojů (zejména fotovotaických panelů), jde snad o světový unikát. Dalším krokem, který má zastavit investice do snižování znečištění ovzduší je návrh nové energetické politiky, která se opět vrací k záměru prolomit územní limity těžby hnědého i černého uhlí a navíc v maximální variantě plánuje v Česku výstavbu až 14 nových jaderných reaktorů. Podíl atomu by pak zcela zastavil vyžití čistých příležitostí domácích, regionálních zdrojů. Přitom obnovitelné zdroje mohou podle zprávy takzvané Pačesovy komise pokrýt výhledově až dvě třetiny současné české spotřeby elektřiny.

*****

(C) Redakce Temelín.cz / foto: Wikimedia