ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Energetická politika

Chabé perspektivy jaderného průmyslu

Pravidelnou každoroční zprávu o stavu jaderné energetiky ve světě publikovali 15. července energetičtí konzultanti Mycle Schneider a Antony Froggatt. V tomto článku přinášíme stručné shrnutí hlavních výsledků. Během příštích týdnů podrobněji seznámíme čtenáře s obsahem jednotlivých kapitol.

Mycle Schneider vydání zprávy stručně okomentoval slovy: „Sledujeme-li oblibu jaderné energetiky mezi politiky, novináři i širokou veřejností a zároveň její faktický úpadek, který ohrožuje samotnou existenci klíčových podniků v oboru, tak jen těžko hledáme vysvětlení. Každopádně je potřebné, aby byly realisticky přehodnoceny projekty typu britského Hinkley Point C, které vyžadují masivní dotace.“

Mezi hlavní zjištění aktuální zprávy byly zahrnuty následující body:
•    V roce 2014 bylo spuštěno pět nových jaderných reaktorů (tři v Číně a po jednom v Rusku a Argentině), jeden (ve Spojených státech) byl trvale uzavřen. Počet provozovaných reaktorů stoupl na 391, což je ovšem o 47 méně než v roce 2002, kdy dosáhl maxima (podobně instalovaný výkon provozovaných jaderných elektráren klesl z maxima – 367 GW v roce 2010 – na 337 GW).
•    Poprvé za posledních padesát let se Japonsko v průběhu celého kalendářního roku obešlo bez elektřiny z jaderných elektráren.
•    V roce 2014 byla celosvětově zahájena výstavba tří jaderných elektráren, což je o dvanáct méně než v roce 2010.
•    Aktuálně je ve výstavbě 62 reaktorů, o pět méně než před rokem. Minimálně tři čtvrtiny rozestavěných reaktorů mají zpoždění oproti plánovanému harmonogramu výstavby. V deseti ze čtrnácti zemí, které reaktory stavějí, jsou ve skluzu všechny projekty. Pět reaktorů je na seznamu rozestavěných déle než třicet let.
•    Podíl jaderné energetiky na globální výrobě elektřiny zůstává třetí rok v řadě stabilní, na úrovni 11 %.
•    Společnost Areva, jeden z nejvýznamnějších jaderných podniků, zachránila od bankrotu jen pomoc francouzské vlády. Akcie firmy ztratily mezi lety 2007 a 2015 přibližně 90 % své hodnoty.
•    Tři ze čtyř nejsilnějších světových ekonomik – Čína, Japonsko a Německo – vyrábějí větší množství elektřiny z nových obnovitelných zdrojů (bez započítání produkce vodních elektráren) než z jádra. Totéž platí i o Brazílii, Mexiku, Španělsku, Holandsku nebo Indii.
•    Také ve Velké Británii překonaly obnovitelné zdroje produkci jaderných elektráren, ovšem při započítání vodních zdrojů.
•    Ve srovnání s rokem 1997, kdy byl podepsán Kjótský protokol, bylo v roce 2014 vyrobeno ve větrných elektrárnách o 694 TWh více elektřiny, produkce solárních elektráren narostla o 185 TWh. Obě odvětví tak předčila jadernou energetiku, která zvedla výrobu o 147 TWh.

Antony Froggatt po zveřejnění zprávy řekl: „Letošní rok je klíčový z pohledu dosažení mezinárodní dohody o postupu proti globální změně klimatu. Politici by měli zodpovědně posoudit svoji podporu technologickým řešením. Na jedné straně jsou obnovitelné zdroje, jejichž náklady rychle klesají a uplatnění roste. Na druhé jaderné elektrárny, které jsou stále dražší a z pohledu řešení změny klimatu těžkopádné.“

Kompletní zpráva je dostupná ke stažení na adrese http://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20150715wnisr2015-v1-lr.pdf

*****

(c) Karel Polanecký, Temelin.cz


Vytisknout  

Související články

O nás

Temelín.cz přináší nezávislé informace o jaderné energetice u nás i ve světě, jaké v běžných médiích nezískáte. Fakta o dnešních i plánovaných reaktorech, těžbě uranu a jaderných odpadech i o naší domnělé závislosti na elektřině z atomu a možnostech řešení.

Hnutí Duha logo Calla logo

 

Zásady ochrany osobních údajů
Nastavení cookies